Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / DAHA GÜÇLÜ BİR SEKTÖR İÇİN YENİ BİR YIL VE YENİ HEDEFLER

DAHA GÜÇLÜ BİR SEKTÖR İÇİN YENİ BİR YIL VE YENİ HEDEFLER

DAHA GÜÇLÜ BİR SEKTÖR İÇİN YENİ BİR YIL VE YENİ HEDEFLER18.12.2013
Türk taşımacılık ve lojistik sektörü önemli kazanımlar ve umutlarla başladığı 2013 yılını; hedef, tahmin ve beklentilerine yakın aynı zamanda sektör adına son derece önemli adımların atıldığı bir dönem olarak tamamlamaya hazırlanıyor. Küresel ve çevresel faktörlerin yarattığı olumsuzluklara rağmen ekonomik büyüme ve 2023 hedefleri bağlamında özellikle ulaştırma alanında alınan kararlar ve ortaya konan projeler sektördeki hareketlilik ve dinamizmin lokomotifi oldu.

2013 yılında iki kıtayı birleştiren Marmaray hizmete açıldı. 3. havalimanı ve 3. köprünün temelleri atıldı. Ülkemiz ve ulaştırma sektörü adına tarihi bir adım olarak demiryolları serbestleştirilerek özel sektöre açıldı. Ulaştırma Şurası’nda 2035 Türkiyesinin ulaştırma altyapısına yönelik ciddi hedefler kondu. Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması başta olmak üzere, ülkemizi ulaştırma alanında bir adım daha ileriye taşıyacak bir karar olarak intermodal taşımacılığın önündeki mevzuat engelleri aşıldı. 2012 yılında Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün ardından Avrupa Birliği ülkelerinde dahi örneği olmayan bir birim olarak Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü kuruldu ve çalışmalara başladı. 10. Kalkınma Planı’nın da ulaştırma sektörünün gelişimine katkı sağlayacak çok sayıda karar alındı ve yeni stratejik hedefler belirlendi. Diğer yandan bir özel sektör girişimi olarak UTİKAD’ın da kurucu ortak olduğu BALO projesi hayata geçti ve Anadolu sanayicisi ve ihracatçısının ürünlerini Avrupa’ya taşımaya başladı.

Kamu tarafında hız kazanan bu çalışmalara ise sektörümüz inovatif, aktif ve girişimci yapısı ile katkıda bulunmaya devam etti. Üyelerimiz başta olmak üzere sektör firmalarımız dünya çapında genişleyen filoları, tesisleri, acenta ve networkleri ile dünya standartlarında lojistik ürün ve hizmetler sunan global şirketler olarak, lojistik pazarında kendilerini konumlandırdılar. Türk taşımacılık ve lojistik şirketlerinin bugün artan taşıma kapasiteleri, deneyimli, nitelikli iş gücü kaynakları, güçlü sermayeleri ve projeleri ile rekabetçi bir piyasada varlıklarını sürdürecek yeterli güce ve inanca sahipler.

Sektörde yaşanan bu hareketlilik UTİKAD’ın 2013 yılını faaliyet ve çalışmalarına da yansıdı. Yıl boyunca Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili Bakanlıklarımız ve Bakanlıklara bağlı kuruluşlarla yürüttüğümüz faaliyetler yanında, CLECAT, IATA, ACC ve Türkiye’de temsilcisi olduğumuz FIATA ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, BALO ortaklığımız, DEİK Lojistik İş Konseyi’nin kurulmasındaki katkımız ve eğitim faaliyetlerimizle 2013 UTİKAD için gündemi oldukça yoğun, verimli ve çok kazanımlı bir yıl oldu.

Geçtiğimiz ay üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz derneğimizin 31. Genel Kurul Toplantı’sında 2013 yılının genel bir değerlendirmesini yaptık. Artan üye sayımız ve üyelerimizin katma değerli hizmetleriyle, Türk taşımacılık ve lojistik sektöründeki payı ve hacmi hızla artan derneğimizin Türkiye’de ve uluslararası platformlarda edindiği misyon ve sorumluluklar çerçevesinde geleceğe yönelik hedeflerimizi yeniden gözden geçirdik ve yeniledik.
Bugün 9 milyarlık liralık bir ciro ve 44,500 istihdamı temsil eden UTİKAD’ın 2014 yılı hedefini; kamu-özel sektör işbirliğini artırmak, üretici, sanayici ve dış ticaret şirketleri ile işbirliklerini geliştirmek, Türk taşımacılık ve lojistik şirketlerinin sadece Türkiye’de değil dünyanın her ülkesinde hizmet verecek düzeye ulaştığını ortaya koymak ve tüm ihracatçı/ithalatçı sektörlerle lojistik sektörünü birbirine yaklaştırmak olarak belirledik.

Diğer yandan Kasım ayında UTİKAD olarak hem derneğimiz hem de sektörümüz adına önemli bir anlaşmaya daha imza attık. ATEIA-OLT ve LINEKA’nın ardından Türkiye ile Avrupa arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması ve desteklenmesi amacıyla Lüksemburg Lojistik Topluluğu-CLL ile bir işbirliği anlaşması yaptık.

Bilindiği gibi 2014 yılı Ekim ayında UTİKAD, ülkemiz ekonomisi ve sektörümüz açısından son derece önemli bir organizasyon gerçekleştirecek. Küresel lojistik sektörüne yön veren ülkeler ve temsilcilerinin ikinci kez İstanbul’da bir araya geleceği FIATA 2014 İstanbul Kongresi önümüzdeki yıl için önceliğimiz olacak. Amacımız; ülkeler arası ticaretin büyüdüğü, mal hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere yöneldiği ve yeni lojistik koridorların bölgemizde yoğunlaştığı bir dönemde dikkatleri; büyüyen, gelişen ve yükselen Türkiye’ye ve sektörümüze çekmek olacak. Küresel ekonomik çalkantılara rağmen, ekonomik ve siyasi istikrarını koruyan Türkiye’nin ticaret ve iş dinamikleri ile birlikte; stratejik konumu, potansiyeli, avantajları, kabiliyetleri ve yapılan yatırımları ile göz dolduran taşımacılık ve lojistik sektörünü tüm dünya lojistikçilerine tanıtmak için FIATA 2014 İstanbul Kongresi çok önemli fırsat olacaktır. Diğer yandan UTİKAD olarak, ilk kez bir FIATA Dünya Kongresi’nde, lojistiğin kullanıcıları olan ihracatçı sektörler ve dış ticaret şirketlerini Türk taşımacılık ve lojistik şirketleri ile bir araya getirerek sektördeki yerli yabancı dengesinin kurulmasını amaçlıyoruz.

İlk kez 2002 yılında yine UTİKAD organizasyonunda düzenlenen FIATA Dünya Kongresi’nden 12 yıl sonra; değişen ve gelişen vizyonuyla, dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma hedefindeki yeni Türkiye’yi, Türk iş ve finans dünyası, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Asya, Avrupa, Uzakdoğu, Ortadoğu, Körfez, Balkan ve Kafkas ülkeleri, Amerika ile Afrika’dan yaklaşık 90 ülkenin 1.000’in üzerindeki katılımcısıyla buluşturmak istiyoruz. Bu konudaki en büyük desteğimiz ise yine ilgili bakanlıklarımız ile kurum ve kuruluşlarının himayelerinde tüm sektör paydaşlarımız olacaktır.

Tüm dostlarımızın yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

Turgut Erkeskin

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr