Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD 2013 YILI GENEL KURULU YAPILDI

UTİKAD 2013 YILI GENEL KURULU YAPILDI

UTİKAD 2013 YILI GENEL KURULU YAPILDI29.11.2013
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD), 2013 yılı Genel Kurulu,  26 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, konuşmasında istikrarlı büyüme trendini sürdüren Türkiye’de son yıllarda artan lojistik taleplerin karşılanmasına yönelik olarak gerek ulaştırma altyapısının geliştirilmesi  gerekse mevzuatların güncellenmesi konusunda çok önemli adımlar atıldığını söyledi.

2013 yılında Marmaray’ın hizmete açılması başta olmak üzere3. havalimanı yapımına başlanması  ve 3. Boğaz Köprüsü’nün temelinin atılması gibi Türkiye’nin ulaştırma altyapısını güçlendirecek büyük projeler yanında  demiryollarının serbestleştirilerek özel sektöre açılması, “Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke” olma hedefi doğrultusunda aynı zamanda taşımacılık ve lojistik sektörünün önünü açacak, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ve  intermodal taşımacılığın geliştirilmesi  gibi önemli mevzuat değişikliklerine gidildiğinin altını çizen Turgut Erkeskin, altyapı ve mevzuata yönelik bu denli gayretlerin özel sektör girişimleriyle ivme kazandığını ifade etti.

Genel ekonomik konjonktürdeki olumsuzluklar ve bölgede yaşanan gerilimlerin sektörde yansımalarının hissedildiğini buna rağmen şirket cirolarının arttığına dikkat çeken UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, şunları söyledi: “ Gelecekte bölgenin “üretim, depolama ve dağıtım üssü” olması hedeflenen Türkiye’de, sektör şirketlerimizin ve  üyelerimizin dünya standartlarına bir hizmet yelpazesine ulaştığını görüyoruz. Bunun yanında  sektörün geleceğine yönelik olumlu öngörüler  yerli ve yabancı yatırımcı  ilgisinin artmasına destek veriyor. Üyelerimiz  Türkiye’de intermodal taşımacılığın ve sektörümüzün hızla gelişerek büyümesi adına UTİKAD’ın da  ortağı olduğu BALO projesi gibi  Türkiye ekonomisi, sanayicisi ve ihracatçısını dünyaya daha hızlı ve daha  ucuz maliyetlerle ulaşmasını sağlayacak yeni projelere imza atıyorlar . Havayolu taşımacılığı yapan üyelerimiz filolarını ve networklerini geliştirerek sektörümüze taşıma  kapasiteleri  daha rekabetçi bir piyasa imkanı yaratıyorlar.”

3. ÜLKE TAŞIMALARI DIŞ TİCARETİMİZİ ENGELLİYOR

İhracatçı ve lojistik şirketlerinin küresel pazarda rekabet gücünü engelleyen 3. ülke taşımaları konusuna da değinen Turgut Erkeskin, “Ülkemiz ile yabancı bir ülke arasında söz konusu ülkeye ait taşıma aracıyla yapılan taşımaların, faturanın kesildiği ülkenin farklı bir ülke olması nedeniyle; üçüncü ülke taşıması - eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan eşya taşımaları- olarak değerlendirilmesi; ülkemizin dış ticaretini oldukça olumsuz etkilemektedir. Bu tür iki ülke arasında yapılan fiziki harekette, iki ülkenin taşıma araçları kullanıldığı takdirde; fatura, değişen dünya ticaret pratikleri çerçevesinde bir başka ülkeden kesilmiş olsa da kabul edilmesi gereken üçlü ticaret olmalı, üçüncü ülke taşıması olarak alınmamalıdır. Bu konu ile ilgili görüşlerimizi ve önerilerimizi Bakanlığımızla paylaştık ve şirketlerimizi ve dış ticaret firmalarımızı cezalarla karşı karşıya getiren bu konumun çözümü için gerekli girişimlerde bulunduk.”şeklinde konuştu.   

Genel Kurul konuşmasında, UTİKAD’ın 2013 yılı çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Turgut Erkeskin,  üyelerinin desteği ve katkısı ile her geçen gün büyüyen ve güçlenen derneğin yıl  boyunca  yurt içinde ve yurtdışında gerek kamu gerek sivil toplum kuruluşları gerekse diğer paydaşlarıyla son derece önemli çalışmalar başlattığı ve işbirliklerini geliştirdiğini vurguladı.

Erkeskin,” Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer Bakanlıklarımız ve  Bakanlıklara bağlı kuruluşlarla  yürüttüğümüz faaliyetler yanında, CLECAT, IATA, ACC ve Türkiye’de  temsilcisi olduğumuz FIATA  ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar,BALO ortaklığımız, DEİK  Lojistik İş Konseyi’nin kurulmasındaki katkımız ve  eğitim faaliyetlerimizle 2013 yılı UTİKAD için oldukça verimli ve çok kazanımlı bir yıl oldu.” dedi.

ÜYELERİMİZLE 9 MİLYAR TL’LİK BİR CİROYU TEMSİL EDİYORUZ

UTİKAD’ın 2013 yılında sektörel veri tabanının ortaya çıkarılması yönünde bir çalışma başlattığını da kaydeden Erkeskin, elde edilen çıktılar hakkında şu bilgileri verdi: “243 üyemizden aldığımız verileri değerlendirdiğimizde, UTİKAD’ın sektörde bugün 9 milyarlık bir ciroyu ve 44,5 bin istihdamı temsil ettiğini görüyoruz. Bu veriler sektörümüzün bugün ulaştığı büyüklüğün ve gücün bir göstergesidir.”

SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ HEDEFLİYORUZ

Turgut Erkeskin, UTİKAD’ın 2014 hedefleri hakkında ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:” Hedefimiz; kamu-özel sektör işbirliğini artırmak, üretici, sanayici ve dış ticaret şirketleri ile işbirliklerini geliştirmek, Türk taşımacılık ve lojistik şirketlerinin sadece Türkiye’de değil dünyanın her ülkesinde hizmet verecek düzeye geldiğini paylaşmak ve ihracatçı sektörlerle lojistik sektörünü birbirine yaklaştırmak olacaktır.”

UTİKAD’ın 2014 yılında sektör adına son derece önemli bir organizasyon olan FIATA Dünya Kongresi’ne 2. kez imza atacağını ve bu nedenle sektör paydaşlarından katkılarını beklediklerini dile getiren Turgut Erkeskin, sözlerini şöyle sürdürdü:” Ülkeler arası ticaretin büyüdüğü, mal hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere yöneldiği ve yeni lojistik koridorların bu bölgede yoğunlaştığı bir dönemde, Türkiye ulaştırma altyapısına yaptığı yatırımlarla takdir topluyor, dikkat çekiyor. Bu alanda  örnek ülke gösterilen ülkemizin sahip olduğu potansiyeli, sunduğu avantajları  ve lojistik kabiliyetlerimizi dünya lojistik oyuncularına tanıtmak için FIATA 2014 İstanbul kongresi çok önemli fırsat olacaktır. Aynı zamanda ilk kez bir FIATA Dünya Kongresi’nde, lojistik kullanıcıları olan dış ticaret şirketlerini ve ihracatçı sektörleri de bu kongrede ağırlamayı ve Türk taşımacılık ve lojistik şirketleri ile bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. İlkini 2002 yılında gerçekleştirdiğimiz bu kongreyi 12 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da yaparak dikkatleri  büyüyen, gelişen ve bölgede yükselen Türkiye’ye çevirmeyi ve ülkemizi odak noktası haline getirmeyi hedefliyoruz.”

AFET LOJİSTİĞİ’NDE UTİKAD-AKUT İŞBİRLİĞİ  YAPACAK 

Geniş bir üye katılımı ile  gerçekleşen UTİKAD 31. Olağan Genel Kurulu  Toplantısı’nda Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki de  “AKUT ve Afet Lojistiği” konulu bir konuşma  yaptı.

AKUT ‘ın arama-kurtarma faaliyetleri yanında Türkiye’de afet  bilincinin oluşturulması konusunda önemli bir misyon yüklendiğini  ifade eden Nasuh Mahruki,  afet durumlarında lojistiğin stratejik bir önem arz ettiğini, alanlarında çok ciddi birikime sahip  sivil toplum kuruluşları olarak UTİKAD ve AKUT işbirliğinde başlatılacak çalışmaların,  bireysel ve toplumsal sorumlulukların arttırılması ile birlikte,  afet  dönemlerinde iletişim,ulaşım, transfer, depolama ve dağıtım koordinasyonun sağlanması  konusunda önemli kazanımlar sağlayacağının önemine dikkat çekti.

Geçmiş dönem faaliyetlerinin, mali tabloların, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesinin ardından yeni dönem bütçeleri genel kurul tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Genel kurul toplantısının son bölümünde UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin, 20. yılını dolduran UTİKAD üyelerine şiltlerini ve 2013 yılı içinde yayınlanan UTİKAD kitaplarına sponsor olan Türkiye İhracat Meclisi’ne (TİM) ve üye firmalara teşekkür belgelerini takdim etti.