Havayolu

ULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILIYORULUSLARARASI HAVA HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILIYOR08.11.2013
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosu'nun işbirliği ile uluslararası hava hukukundaki güncel gelişmelerin ele alınacağı bir sempozyum düzenliyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 15-16 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Hava Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu'na yerli ve yabancı çok sayıda hukukçu ve uzmanın yanı sıra, havacılık sektöründen de temsilciler katılacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz ve Ankara Barosu Başkanı Av. Sema Aksoy'un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan Sempozyum, Uluslararası Hukuk, Taşıma Hukuku, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk başlıkları altında beş ayrı oturumda gerçekleştirilecek.

Hava sahasının hukuki rejiminin sınırları, ikili ve çok taraflı anlaşmaların hava taşımacılığının liberalleşmesine etkisi, taraf devletlerin egemenliklerinin etkisi altında ICAO'nun gelişen rolü, Montreal Konvansiyonu, Code Share anlaşmaları, yolcu haklarına yönelik düzenlemeler, havayolu taşımacılığının çevresel etkileri, havacılık işletmelerinin sorumluluk sigortası, hava aracı ipoteği, hava aracı kazalarından doğan uyuşmazlık ve çözüm mekanizmaları gibi çok sayıda konu sempozyumda ele alınacak.

Uluslararası havacılık hukukunda son dönemde yaşanan gelişmelerin yanısıra ülkemizdeki mevcut uygulamaların konunun uzmanlarınca değerlendirileceği sempozyumun, havacılık hukuku alanındaki sorunların tespit edilmesi ve eksiklerin giderilmesine katkı sağlayarak sivil havacılık sektörüne uzun vadeli bir perspektif sunması amaçlanıyor.

Kaynak: SHGM

Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72