Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / ADR YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

ADR YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

ADR YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI30.10.2013
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 24 Ekim 2013 tarihinde Resmi Gazete yayınlandı.

Yönetmelikle tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar için yönetmelikte şu maddeler yer alıyor:

ADR Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan tehlikeli maddelerin yurt içindeki taşınmasında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlardan;

a) 2006-2013 model taşıtlar 31/12/2014 tarihine kadar,
b) 1996-2005 model taşıtlar 31/12/2015 tarihine kadar,
c) 1986-1995 model taşıtlar 31/12/2016 tarihine kadar,
ç) 1985 model ve öncesi taşıtlar 31/12/2017 tarihine kadar,

Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan taşıt uygunluk belgesini almak zorundadırlar.

 (2) Birinci fıkrada belirtilen takvime uygun olarak taşıt uygunluk belgesi almayan taşıtlara 28 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre idari para cezası uygulanır.

Kaynak: Trans Medya