Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Denizyolu / LİMAN VE GEMİLERE YENİ DÜZENLEME

LİMAN VE GEMİLERE YENİ DÜZENLEME

LİMAN VE GEMİLERE YENİ DÜZENLEME24.10.2013
Can kurtarma, emniyet, güvenlik veya acil durum yardım isteme işaret, sinyal veya yayınlarını yanıltıcı şekilde kullandığı ve bu yanlışlığı uygun şekilde düzeltmediği belirlenen Türk veya yabancı bayraklı gemi ve liman ilgilileri ile denizde çatışmaya sebep olacak şekilde seyir veya manevra yaptığı, işaret veya teçhizatı eksik veya uyumsuz olduğu tespit edilenlere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre,  emniyet ve haberleşme teçhizatından ilgili mevzuata göre özel tescil ve kaydı gerekenler idareye ve ilgili makamlara kayıt ettirilecek, kayıt ettirilen bilgiler güncel halde bulundurulacak.

Liman idari sahasında bulunan gemi ve deniz araçlarında ilgili mevzuat gereği emniyet ve haberleşme cihazlarının bulundurulması ve bu cihazların, liman idari sahasında kızakta bulunma, önceden bildirilmesi şartıyla arıza gibi durumlar ve olağanüstü haller haricinde açık ve çalışır halde tutulması gerekecek.

Gemi trafik hizmetleri sistemleri olan veya trafik ayırım düzeni tesis edilmiş deniz alanlarında seyir halinde bulunan gemi ve deniz araçları, ilgili sektör kanallarını sürekli dinleyecek ve verilen talimatlara uyacak. 

Cihazlarını açık ve çalışır halde bulundurmayan gemiler ve deniz araçlarının ilgilisine 1000 lira idari para cezası verilecek. Bu cihazlarını kayıt ettirmeyen Türk bayraklı gemilerin limandan kalkışına izin verilmeyecek. Ayrıca bu gemilerin ilgililerine 500 lira idari para cezası verilecek ve gemi detaylı denetime tabi tutulacak. Trafik ayrım düzenine aykırı hareket eden Türk veya yabancı bayraklı gemi ilgililerine 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Türk Bayraklı gemilerin yurt dışında yaptığı benzer kural ihlallerinin İdareye rapor edildiği durumlarda gemi ilgilisine aynı ceza uygulanacak.

İlgili mevzuatta belirtilen can kurtarma, emniyet, güvenlik veya acil durum yardım isteme işaret, sinyal veya yayınlarını yanıltıcı şekilde kullandığı ve bu yanlışlığı uygun şekilde düzeltmediği belirlenen Türk veya yabancı bayraklı gemilere ve liman ilgililerine 5 bin liradan 50 bin liraya, denizde çatışmaya sebep olacak şekilde seyir veya manevra yaptığı veya işaret veya teçhizatı eksik veya uyumsuz olduğu tespit edilen gemilerin ilgililerine 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Aykırılık eğer bir teçhizat eksikliği veya hatasından kaynaklanıyorsa durum düzeltilene kadar gemi seferden men edilecek. Ayrıca, yanlış alarm sebebiyle oluşan kamu masrafları, sorumlusundan tahsil edilecek. Uğraksız geçiş yapan gemiler için bayrak devletine bildirim yapılacak.

Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idari ve cezai müeyyide uygulanması, ulusal mevzuatla uluslararası sözleşmelerde öngörülen diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına engel olmayacak.

Kaynak: Aktüel Deniz
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr