Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Ekonomi / İş Dünyası / TÜRKİYENİN İHRACATI HIZLI BÜYÜYOR

TÜRKİYENİN İHRACATI HIZLI BÜYÜYOR

TÜRKİYENİN İHRACATI HIZLI BÜYÜYOR23.10.2013
Türkiye, ihracatı en hızlı büyüyen 6 ülkeden biri.

Türkiye ihracatı 2013 itibarıyla 150 milyar doları aştı. HSBC ‘Küresel bağlantılar ve dış ticaret güven endeksi’ne göre de küresel ticaret-te Türkiye, pozitif görünüme sahip ilk 6 ülke arasında yer alıyor. Rapor, Türkiye’nin dış ticarette artan önemine dikkat çekiyor.

Cumhuriyet’in 100. yılında ihracatın 500 milyar dolar olması öngörülüyor. 2013 itibarıyla 150 milyar doları aşan ihracat gayri safi milli hasıladan daha hızlı büyüyor. HSBC’nin ‘Küresel bağlantılar ve dış ticaret güven endeksi’ raporları Türkiye’nin hedefine emin adımlarla yaklaştığını gösteriyor. Küresel bağlantılar araştırma raporuna göre, dünya ticareti 2030’a kadar yılda ortalama yüzde 8 büyürken Türkiye’nin ihracatı 2020’ye kadar yılda ortalama yüzde 12 artış gösterecek. Dünya ortalamasından yüzde 50 daha iyi performans sergilemesi beklenen Türkiye, HSBC dış ticaret güven endeksine göre de küresel ticarette pozitif görünüme sahip ilk 6 ülke arasında yer alıyor. Bankanın 20 pazarda 6 binin üzerinde ihracatçı ve ithalatçı firmanın katılımı ile gerçekleştirdiği anketlere dayanan 2 ayrı raporda da Türkiye’nin dış ticarette artan önemine dikkat çekiliyor. Araştırma, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaret hacmi, tedarikçi riskleri, ticaret finansmanı, işlem hedefleri ve döviz işlemlerine dair altı aylık görüşlerine dayanıyor. Mayıs-Haziran 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen saha çalışması yılın ikinci altı ayına yönelik beklentilerini ölçümlüyor. Dış ticarette yükselen değerlere sahip bölgeler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Hindistan olmak üzere Asya. HSBC dış ticaret güven endeksinde 100 puan nötr olarak kabul ediliyor. Türkiye ise 122 endeks değeri ile ortalamanın üzerinde çıkarak gelecek altı ayda da en parlak ekonomiler arasında gösteriliyor.

İthalatın yüzde 48’i altyapıya

İhracata paralel olarak ithalatın da artması bekleniyor. Bugün itibarıyla ithalatın yaklaşık yüzde 42’si altyapı ile ilgili. Önümüzdeki yıllarda altyapı yatırımları daha da artacak. Bu pay 2030’a kadar yüzde 48 seviyesine yükselecek. Altyapıyla ilgili ithalatın, 2016 ile 2030 arasında Türkiye’nin ithalatında yaşanacak artışın dörtte birinden fazlasına katkıda bulunması bekleniyor. Aynı dönemde taşıma ekipmanlarında da yüzde 15’lik artış yaşanacak. Yatırım ekipmanları ithalatı da toplam mal ithalatının yüzde 30’unu oluşturacak. 2030 yılına kadar yükselen sektörlerden biri de kimyasallar olacak. Bu alan dördüncü büyük ihracat sektörü haline gelerek dünyanın başlıca soda külü, krom ve bor üreticilerinden biri olan Türkiye daha da değerlenecek. Ayrıca Asya’dan gübre ve ilaç ürünlerine olan taleple birlikte hız kazanacak sektör, Çin’e organik ve inorganik kimyasallarda ihracat patlaması yaşayacak.

Orta vadede ihracatçının hedefi Asya

Ankete Türkiye’den katılan işletmelerin üçte ikisi Ortadoğu’nun toparlanacağını öngörüyor. Katılımcıların üçte biri ticarette en çok ümit vaat eden bölge olarak Ortadoğu’ya işaret ederken yaklaşık dörtte birinin tercihi ise Orta ve Doğu Avrupa yönünde oluyor. Orta vadede, Hindistan, Vietnam, Malezya ve Bangladeş’in Türkiye’nin en hızlı büyüyen ithalat ortakları olacağı öngörülüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 20’si küresel ticarette en çok ümit veren pazarların başında Asya ülkelerini gösteriyor.

Kaynak: Aktüel Deniz
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr