Havayolu

HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİHAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ15.08.2013
Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında hava ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak amacı ile uygulanacak usul ve esasları düzenleyen ve havaalanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlar arasında hava ulaşımını kolaylaştırma kapsamında gerekli koordinasyonu sağlamak için genel esasları belirleyen Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK)13.08.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca "Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması 2013/4768 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış olup Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaynak:SHGM
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72