Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / İHRACATÇIYA "TAKASLA DIŞ TİCARET" MÜJDESİ

İHRACATÇIYA "TAKASLA DIŞ TİCARET" MÜJDESİ

İHRACATÇIYA 08.07.2013
Resmi olarak yürürlükten kaldırılmamış olmasına rağmen,  2008 yılında fiilen uygulama olanağı kalmayan TAKAS yöntemiyle dış ticaret yapılabilmesinin önü,  Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı' nın konuya ilşkin onay ve desteği çerçevesinde,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 21 Sayılı, 28 HAZ 2013 tarihli Genelge kapsamında tekrar açıldı ve Takas yoluyla Dış Ticaret İşlemleri tekrar  aktive edildi.

Türkiye' nin ihracat hacmini en az % 5 - 10 puan arttıracağı düşünülen uygulama tebliğinde takas yoluyla yapılacak ihracatta KKDF kesintisi uygulanmaması için gerekli şartlara da açıklık getiriliyor. Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri nolu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırıldığından halihazırda takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları düzenleyen bir mevzuat bulunmuyor ve söz konusu işlemlerde KKDF istisnası uygulanmıyor.

Ancak, bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacak.

1. Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması,

2. Takas işlemine ilişkin ithalat ve ihracat işleminin aynı gümrük müdürlüğünden yapılması,

3. Takas işlemi gerçekleştirileceğinin ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılması planlanan gümrük müdürlüğüne ekte yer alan dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi,

4. Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202'inci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi,

5. Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,

6- Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,
şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

Söz konusu takas işlemine konu ithalat ve ihracatın firma beyanı doğrultusunda gerçekleştirildiğinin gümrük idaresince anlaşılmasını müteakip alınan teminatlar çözülecek. Diğer taraftan, ithalat ve ihracatın tamamen veya kısmen gerçekleştirilmemesi halinde ise ithalatın ihracatı aşan kısmı için KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekiyor.

TEBLİĞİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak:TİM
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr