Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİKÇİLERİN TALEPLERİ YENİ KDV TEBLİĞİ ÇALIŞTAYINDA DİLE GETİRİLDİ

LOJİSTİKÇİLERİN TALEPLERİ YENİ KDV TEBLİĞİ ÇALIŞTAYINDA DİLE GETİRİLDİ

LOJİSTİKÇİLERİN TALEPLERİ YENİ KDV TEBLİĞİ ÇALIŞTAYINDA DİLE GETİRİLDİ26.06.2013
Taşımacılık ve lojistik şirketlerinin önemli gündem maddeleri arasında yer alan "KDV İstisna ve İade Tebliği", TİM ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Çalıştay’da masaya yatırıldı.

21-23 Haziran 2013 tarihlerinde Sapanca’da gerçekleştirilen Çalıştay’a Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ile  taşımacılık ve lojistik sektörünü temsilen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Genel Müdür Cavit Uğur ve UTİKAD Mali Danışmanı YMM Gürol Gündoğan katıldı.

Gelir İdaresi üst düzey bürokratları ile ihracatçıları ve diğer ilgili sektörleri bir araya getiren çalıştayda, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni KDV istisna ve iade tebliğinde ihracatçıların, KDV istisnası uygulayan ve iade talep eden mükelleflerin işlemlerini hızlandırmak için neler yapılabileceği ele alındı.

GELİR İDARESİYLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin,   çalıştay sonrası yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık ve lojistik sektörünün KDV konusu ile ilgili yaşadığı sorunları ve hazırlanan tebliğe yönelik sektörün görüş ve önerilerini aktarma fırsatı bulduklarını belirterek şunları söyledi:

 “UTİKAD olarak, 2010 yılında İzmir’deki üyelerimizin karşı karşıya kaldığı KDV tarhiyatları ve cezaları gündeme geldiğinden bu yana KDV konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili yöneticileriyle çeşitli görüşmeler yaptık. Bu toplantılarda sektörün dinamikleri, sektörün iş yaparken dayandığı yasal mevzuat ve iş akışları hakkında idareye gerekli bilgileri aktararak, taşıma işleri organizatörleri ve lojistik firmalarının uluslararası ve transit taşımalarından kaynaklanan KDV istisna haklarının kabul edilerek, uygulamaların KDV iadesi alabilecekleri şekilde doğru biçimde hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları bizzat yürüttük.

Bu çalışmalara gelir idaresi yönetiminin duyarlı ve işbirliğine açık yaklaşımı sayesinde, 6 Mart 2012 tarihinde sektörümüzün ve üyelerimizin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin "Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı ile İstisnanın Tevsiki ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında 61 Seri No'lu KDV Sirküleri" yayınlanarak tereddüt edilen pek çok konuya açıklık getirildi. Bu sirkülerin yayınlanmasını takiben uygulamadaki tereddüt ve farklılıkları gidermek, vergi dairelerince yeknesak uygulamaların yapılmasını sağlamak ve genel olarak tüm sektörlerin karşılaştığı KDV istisna ve iadesi uygulamalarını bir tebliğ altında toplamak üzere KDV Genel Tebliği taslağı hazırlanarak idare tarafından ilgili tüm kamu ve özel sektör paydaşların görüş ve önerilerine açıldı.

LOJİSTİKÇİLERİN TALEPLERİ DİLE GETİRİLDİ

UTİKAD bu tebliğ taslağına yönelik olarak üyelerinin de görüşlerini alarak, üyelerinin ve sektörün KDV istisna uygulamaları ve iade taleplerinden kanunun öngördüğü çerçevede ve kolaylıkla yararlanabilmesi için 25 Mart 2013 ve 31 Mayıs 2013 tarihlerinde iki ayrı yazıyla, bahse konu tebliğ hakkındaki görüş ve önerilerini idareye iletmişti. Bu görüşlerde temel taleplerimizden birincisi, aylık KDV istisna beyanı sırasında, beyana ek olarak ilgili tüm tevsik edici dokümanların teslim edilmesi gerekliliği hususunun gözden geçirilmesi idi. Çünkü istisnayı oluşturan işlemlere ilişkin tüm dokümanların aylık KDV beyannamesi verilirken vergi dairelerine teslim edilmesi, gerek mükelleflere gerekse vergi dairelerine ağır bir iş yükü getirecek ve her ay binlerce dokümanın vergi dairelerine taşınmasına neden olacaktı.

İkinci temel talebimiz ise, hak etmiş olduğumuz KDV iadesini alabilmek için tevsik edilmesi gereken evrakların, uluslararası taşımanın yapıldığını ispatlayan ve fakat sadece taşıma işleri organizatörleri ve lojistik firmalarının kendi ürettikleri ve/veya ulaşabilecekleri dokümanlardan olması gerektiğiydi. Nitekim daha önceleri fiziki taşımanın yapıldığı aracın işleticisi veya temsilcisi olmayan taşıma işleri organizatörlerinden, kendisinin hazırlamadığı ve erişmesi mümkün olmadığı halde gümrük onaylı araç manifestoları istenmişti. Bu belgeleri ibraz edemediği için de çeşitli cezalarla karşılaşmıştı. Bu nedenle KDV iade taleplerinde istenecek ispatlayıcı belgelerin taşıma işleri organizatörlerinin ürettiği veya erişebileceği belgeler olması talep edildi. UTİKAD tarafından gerek yazılı olarak gerekse çalıştayda dile getirilen görüşlerimizin taslak halindeki KDV Genel Tebliğine aktarılması konusunda gerekli anlayış birliğine varıldı.”

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr