Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / D4 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

D4 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

D4 YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME        24.06.2013
Y yetki belgesinden D4 yetki belgesine geçiş esnasında 10 adetten fazla olan taşıtların durumuna ve daha önce alınmış tahditli plakaların yeni düzene uydurulmasına ilişkin 30.06.2013 olan geçiş süresi 30.09.2014 olarak değiştirildi.

İlgili Genelge şu şekilde;

İlgi’de kayıtlı Genelgenin “Geçiş süreci ve geçici hükümler” başlıklı 3 üncü maddesinin (a) ve (ç) bentlerinde yer alan “30/06/2013” tarihinin, “30/09/2014” olarak değiştirilmesi, 26/09/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 7, 28 ve 34 üncü maddeleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu ve  83 üncü maddeleri çerçevesinde uygun görülmüştür.

Söz konusu daha önceki Genelge şu şekildeydi;

3 – GEÇİŞ SÜRECİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER:

a) İlgi (a) Genelge kapsamında; Bakanlığımız ilgili Bölge Müdürlüklerince, mevcut Y yetki belgesinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında, sayısına bakılmaksızın D4 yetki belgesine kaydedilmiş olan Y yetki belgesinde kayıtlı 10 adetten fazla özmal taşıtlar ile sözleşmeli taşıtlar ve resmi plakalı taşıtlar için; geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden önce biten yetki belgeleri için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar,  geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden sonra biten yetki belgeleri için ise 31/12/2012 tarihine kadar geçerli taşıt kartı düzenlenmişti.

D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine yukarıdaki geçici/süreli düzenleme çerçevesinde kaydedilerek yetki belgesinin geçerlilik süresine bağlı olarak gerek bitim tarihi 31/12/2012’den önce gerekse bitim tarihi 31/12/2012 olacak şekilde taşıt kartı düzenlenmiş taşıtlar; yenilenme esnasında düşümleri yapılmış olanlar dahil, ilgili yetki belgesi sahiplerinin talep etmeleri halinde 30/06/2013 tarihine kadar geçerli olacak şekilde taşıt belgesine kaydedilir ve taşıt kartı ücreti alınarak taşıt kartı düzenlenir.

ç) İlk defa 25/2/2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde Valiliklerce Y yetki belgesi düzenlenebilmesine ilişkin 16/8/2004 tarihli ve 13835-30606 sayılı Bakanlığımız talimatından önceki bir tarihte alınmış il/ilçe trafik komisyonu kararlarına istinaden verilmiş tahditli plakaya sahip otobüslerle iliçi veya şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar; 30/06/2013 tarihine kadar durumlarını, yenilenerek 11/6/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ve bu Genelge’ye uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu süre zarfında söz konusu otobüslerin il/ilçe trafik komisyonu kararlarına istinaden ve bu kararların sınırları çerçevesinde yaptıkları taşımacılık faaliyetlerine izin verilir.

Kaynak:Kamyonum