Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / 10. KALKINMA PLANINA GÖRE MODAL VE LOJİSTİK HEDEFLER BELİRLENDİ

10. KALKINMA PLANINA GÖRE MODAL VE LOJİSTİK HEDEFLER BELİRLENDİ

10. KALKINMA PLANINA GÖRE MODAL VE LOJİSTİK HEDEFLER BELİRLENDİ17.06.2013
Ulaştırma, depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme alt maliyetleri göz önünde bulundurularak transit taşıma süresinin kısaltılması, hasarsız teslim oranının yükseltilmesi, güvenilirlik ve hız unsurları öne çıkacak.

TBMM Başkanlığına sunulan Onuncu Kalkınma Planı'na (2014-2018) göre,Türkiye'nin lojistikte bölgesel bir üs olması sağlanarak, lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması temel amaç olarak belirlendi.

Lojistikte ulaştırma, depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme alt maliyetleri göz önünde bulundurularak transit taşıma süresinin kısaltılması, hasarsız teslim oranının yükseltilmesi, güvenilirlik ve hız unsurları öne çıkarılarak müşteri hizmet düzeyinin arttırılması hedefleniyor.

Yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde sağlanması, yük taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu ve denizyolunun paylarının arttırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma planlamasında koridor yaklaşımına geçilmesi esas olarak belirlendi.

Havayolu

Havayolunda yolcu sayısı, 2018'de 232 milyona çıkacak.

Onuncu Kalkınma Planı'na göre, geçen yıl 131 milyon olan havayolu yolcu sayısı, 101 milyonluk artışla 2018'de 232 milyona çıkacak.

Planda, İstanbul yeni havalimanının ilk etabı plan dönemi sonuna kadar tamamlanacak. Havayolu sektöründe İstanbul'un uluslararası bir aktarma ve bakım-onarım merkezi olması desteklenecek.

Rekabet ortamının tesis edilebilmesi için slot tahsisinde şeffaflık sağlanacak ve özel havayolu şirketlerinin pazara girişlerindeki engeller azaltılacak.

Plana göre, karayolunda bu yıl 21 bin 67 kilometre olacak bölünmüş yol uzunluğu, 2018'de 25 bin 272 kilometreye, 2013'te 2 bin 256 kilometre olacak otoyol uzunluğu ise 2018'de 4 bin kilometreye çıkarılacak.

Geçen yıl 888 kilometreye ulaşan hızlı tren hat uzunluğu, bu yıl bin 376 kilometreye, 2018'de ise 2 bin 496 kilometreye ulaşacak. 2012 yılında 10,3 milyon detveyt ton (DWT) olan Türk bayraklı deniz ticaret filosu, bu yıl 11 milyon DWT'ye, 2018'de de 14 milyon DWT'ye çıkması planlanıyor.

Planda, 2012 yılında 131 milyon olan havayolu yolcu sayısı, 20 milyon artışla bu yıl sonunda 151 milyon yolcuya ulaşacak. Havayolu yolcu sayısı, 2018 yılında ise 2012 yılına göre 101 milyon artışla 232 milyona ulaşacak.

Akıllı ulaşım sistemleri yaygınlaştırılacak

Onuncu Kalkınma Planı'na göre, ulaştırma politikaları trafik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilebilmesi için denetim hizmetleri, araç tescil ve sürücü belgelendirme gibi idari faaliyetlerden ayrıştırılacak ve söz konusu faaliyetler için müstakil birimler kurulacak. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan trafik kazası nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedefi doğrultusunda Trafik Elektronik Denetim Sistemlerinin kullanımı Akıllı Ulaşım Sistemleriyle entegre bir şekilde yaygınlaştırılacak.

Demiryolu

Hızlı tren ağı, Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Konya ve İstanbul-Eskişehir-Antalya koridorlarından oluşuyor. Plan dönemi sonuna kadar 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas ve 167 kilometre uzunluğundaki Ankara (Polatlı)-Afyonkarahisar hızlı tren hatları işletmeye açılacak.

Trafik yoğunluğuna bağlı olarak belirlenen öncelik sırasına göre mevcut tek hatlı demiryolları, çift hatlı hale getirilecek. Şebekenin ihtiyaç duyduğu sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımları hızlandırılacak.

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde,TCDD yeniden yapılandırılacak, demiryolu yük ve yolcu taşımacılığı özel demiryolu işletmelerine açılacak. TCDD'nin kamu üzerindeki Mali yükü sürdürülebilir seviyeye çekilecek.

İstanbul uluslararası aktarma ve bakım-onarım merkezi olacak

Plana göre, İstanbul yeni havalimanının ilk etabı plan dönemi sonuna kadar tamamlanacak. Havayolu sektöründe İstanbul'un uluslararası bir aktarma ve bakım-onarım merkezi olması desteklenecek.

Rekabet ortamının tesis edilebilmesi için slot tahsisinde şeffaflık sağlanacak ve özel havayolu şirketlerinin pazara girişlerindeki engeller azaltılacak.

Denizyolu

Artan dış ticaret taşımalarının Türk bayraklı gemilerle yapılabilmesini teminen filonun geliştirilmesi ve Türk bayrağının tercih edilmesi sağlanacak. Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşabilmesini teminen, yapılan planlamalar doğrultusunda doğru yer, zaman ve ölçekte liman kapasiteleri hayata geçirilecek, limanların demiryolu ve karayolu bağlantıları tamamlanacak. Çandarlı Konteyner Limanı tamamlanacak, Mersin Konteyner Limanı ve Filyos Limanı'nın yapımına başlanacak.

Deniz emniyetine azami önem verilecek, Acil Müdahale Merkezleri ve yoğun limanlardaki Gemi Trafik Yönetim Sistemleri tamamlanacak, güvenli deniz izleme koridorları oluşturulacak. 

Liman yönetiminde dağınıklığın giderilmesini ve kamu tarafından belirlenecek politikaların her bir limanın ihtiyaçları da göz önüne alınarak uygulanmasını sağlayacak, Türkiye'ye uygun bir liman yönetim modeli hayata geçirilecek.

Dış ticaretteki gelişmelere paralel olarak gümrüklerin fiziki altyapısı iyileştirilecek, bilgi teknolojilerinin kullanımı ve tek pencere uygulaması yaygınlaştırılacak, gümrük işlemleri hızlandırılacak ve etkinleştirilecek. İkili gümrük anlaşmalarıyla gümrük işlemleri azaltılacak, tek durakta kontrol-ortak kapı kullanımı projeleri tamamlanacak.

Posta piyasasının serbestleştirilmesi sürecinde etkin düzenleme ve denetim yoluyla posta sektöründe rekabetçi bir piyasa oluşturulacak.

Kaynak:Lojistik Haber

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr