Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK14.06.2013
12.06.2013 tarihli ve 28675 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Yönetmelik hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Değişikliklerden bazıları

Yönetmeliğin 333’üncü maddesi kapsamında antrepolardaki eşyanın başkasına devri akabinde eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğin 494’üncü maddesi kapsamında götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek teminat tutarlarında teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğe eklenen geçici ithalatta ek süre talebine ilişkin Geçici Madde 4 ile birlikte Suriye vatandaşlarının Suriye’deki olağanüstü durum nedeniyle, ülkemize getirdikleri ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük müdürlüklerine başvurmaları halinde ek süre talebinde bulundukları kabul edileceği ve ek süre taleplerinin karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğe eklenen ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat başlıklı Geçici Madde 5 ile birlikte 494’üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avro’dan az tutarda teminat verilmiş teminatların asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirilmesi veya mevcut teminatların asgari 5.000.000 Avro’ya tamamlanması hüküm altına alınmıştır.

İlgili “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ilişlikte yer almaktadır.

Kaynak:Lojistik Haber
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr