Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / KONYANIN ROTASI; LOJİSTİK VE ENERJİ SEKTÖRLERİ OLACAK

KONYANIN ROTASI; LOJİSTİK VE ENERJİ SEKTÖRLERİ OLACAK

 KONYANIN ROTASI; LOJİSTİK VE ENERJİ SEKTÖRLERİ OLACAK30.05.2013
Geleneksel Garanti Anadolu Sohbetleri'nin 85'inci durağı Konya oldu. Toplantıda, tarım ve sanayi alanında söz sahibi olan kentin Konya Ovası Projesi'nin olanakları ile enerji ve lojistik sektöründe büyüyeceği belirtildi.

Otomotiv yan sanayii, döküm ve ayakkabı gibi bir dizi sektörde kümelenerek sanayi alanında da iddialı konuma gelen Türkiye'nin tahıl ambarı Konya, 4 kentte 50 ilçeyi kapsayan Konya Ovası Projesi'nin (KOP) olanaklarını kullanarak büyümesine ivme katmak istiyor. Kentin geleceğinde lojistik ve enerji sektörlerinin öne çıkacağını dile getiren bölge iş dünyası, Karapınar ilçesinde kurulan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin güneş enerjisi santralleri amaçlı yatırımcıya açılmasını istiyor. Konya'da bir lojistik köyün kurulmasının zorunlu olduğunu kaydeden iş çevreleri, Mersin-Konya Demiryolu Projesi hayata geçirilerek, Mersin Limanı'na ray bağlantısı sağlanması gerektiğini düşünüyor.

DÜNYA Gazetesi ile Garanti Bankası'nın birlikte düzenlediği geleneksel Garanti Anadolu Sohbetleri'nin 85'inci toplantısı Konya Dedeman Otel'de iş dünyasının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. DÜNYA Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Ankara-Eskişehir'de ön plana çıkarılan savunma sanayii geliştirme programına Konya'nın da katılması istendi.

KONYA TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK

Konya'nın büyümesi Türkiye ortalamasından daha hızlı

Son 11 yıllık sürece bakıldığında, Konya güzel bir gelişme gösterdi. Bu gelişmeler ile dünyanın dikkat çekici büyümelerinin arasında yer alıyor. Konya Türkiye ortalamasından daha hızlı büyüdü.

Konya bu yadsınamaz büyümesine kendi potansiyelini kullanarak ulaştı. 2000'li yıllardan önceki rakamlar Konya için çok sağlıklı ve gerçek rakamlar değildi. Konya taşıdığı potansiyelin altında bir durumdaydı. Olması gerekeni yaptı ve potansiyelini açığa çıkarmayı başardı. Bundan sonraki süreçte de bu büyüme hızı devam edecek. Desteklerimizi her zaman Konya'nın büyümesi yönünde kullanmalı ve Konyalı sanayiciler ve işadamları olarak şehrimize sahip çıkmaya devam etmeliyiz.

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKAN VEKİLİ TAHİR ŞAHİN

Konya yarın enerji şehri olma misyonunu taşıyacak

Bugüne kadar tarım şehri, tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya bugün en fazla gelişen sanayi kenti durumunda. Yarın ise enerji şehri olma misyonunu taşıyacak. Konya'yı bugüne taşıyan sanayici, kamu görevlileri, belediyeler olmuştur ve bu gayretler sonucunda Konya bugünkü konumuna ulaşmıştır.

KONYA VALİSİ AYDIN NEZİH DOĞAN

Konya için önemli bir diğer liman kenti de Tekirdağ

Konya'da turizm sektörü dinamik ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Kent bu potansiyelini ve avantajı kullanmaya başlayacak. Ankara- Eskişehir YHT, İstanbul ve İzmir bağlantıları turizm yatırımcıları açısından oldukça önemli bir konu. Bu açıdan bakıldığında turizm yatırımlarının devam edeceği bir kent olmayı sürdürecek. Konya lojistik konusunda elindeki veriler ışığında çalışıyor. Konya ihracatının yüzde 30'dan azı denizyolu ile geri kalan kısmı ise karayolu ve demiryolu ile yapılıyor. Konya 2023 yılındaki 15 milyar dolarlık ihracat hedefinde yüzde 30'un üzerinde deniz lojistiğine ihtiyaç duyuyor. İhracatta Konya için Mersin kadar önemli olan bir diğer liman kenti de Tekirdağ. Fakat mevcut şartlarda Tekirdağ Limanı lojistik anlamında kullanılamıyor. Konya'nın Balo projesi içerisinde yer alması ve Tekirdağ Limanı'na ulaşması gerekiyor. Demiryolu güzergahında Konya-Karaman- Mersin ve Gaziantep güzergahı yeniden inşa edilmelidir. Konya lojistik merkezi olması için özellikle TCDD ile arada kalan boşlukları sanayiciler, MÜSİAD, AKTİSAD gibi gibi kurumlar ile ortaklaşa kaldırmamız gerekiyor. Enerji konusunda Konya iyi bir tabloya sahip. Karapınar'ın Ar-Ge araştırma merkezi olması için de çalışıyoruz. Etkili bir yenilenebilir enerji altyapısı oluşturmalıyız. Kümelenme modeli ile elektrik üretimi konusunda yapılacak çalışmalarda daha kısa sürede daha fazla yol alınabilir.

LOJİSTİK YÖNETİM DANIŞMANI ATİLLA YILDIZTEKİN

Konya için lojistik maliyetlerin azaltılması gerekiyor

Lojistik, KOP Konya Ovası Projesi'nde önemli sektörlerden biri olarak belirlendi. Lojistik son 5 yılda Türkiye'de hazırlanan tüm ulusal ve bölgesel kalkınma planlarında, bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak en önemli iş kollarından birisi olarak belirlenmiştir. Mevlana Kalkınma Ajansı da önemli sektör olarak lojistiği belirlemiş ve lojistik ön raporu hazırlatmıştır. MÜSİAD Konya Lojistik Komitesi kurulmuştur. TCDD önderliğinde 300 bin metrekarelik bir lojistik merkez planlandı. Konya için lojistik maliyetlerin azaltılması gerekiyor. Komşu ülkelerle olan ticaret canlandırılmalı ve lojistik entegrasyonlar sağlanmalıdır. Tarımsal üretim, imalat sanayi, ticaret, turizm, eğitim, sağlık ve enerji taşımacılığa bağlıdır. Bu kapsamda tarımsal üretimin son kullanıma dönük sanayi ile birleştirilmesi, üretim malzemesinin taşınması, ürünlerin dağıtımı ve depolaması sağlanmalıdır. Lojistiğin bölgesel ölçekte de planlanması gerekiyor. Konya için 800 bin metrekare ile başlanmalı 2 milyon metrekareye çıkabilen lojistik köy kurulmalıdır. Aksaray, Ulukışla ve Karaman için lojistik merkezler kurulmalıdır. KOP ve ulusal lojistik ağı kurulmalıdır.Mersin - Konya Demiryolu Projesi hayata geçirilmelidir. Mersin Limanı'nı İç Anadolu'ya bağlayacak olan Mersin-Silifke-Karaman ve Konya bağlantı yolları yapılmalıdır. Dökme yükler için "Taşucu Limanı alternatifi" değerlendirilmelidir. Konya'nın Karadeniz - Akdeniz koridoruna bağlanma olanağı araştırılmalıdır. Çandarlı Limanı hinterlandında transit bölge düşünülmelidir.

KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI DANIŞMANI VE KONYA TEKNOKENT YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF DR. BAYRAM SADE

Ankara-Eskişehir ve Konya ‘savunma sanayi üçgeni' oluşturmalı

KOP Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde toplam 50 ilçe, 263 belde ve bin 2 köyün yer aldığı, 65 bin kilometrekarelik alanda uygulanan mega bir bölgesel kalkınma projesi. KOP bölgesi tamamen denizlere kapalı. Yüzölçümü Türkiye'nin yüzde 8,3'ünü oluşturuyor. Tarım alanları Türkiye'nin yüzde 12'si civarında. Bölgenin toplam yıllık kullanılabilir su kaynağı 4,365 milyar metreküp. Türkiye'de kuraklık bakımından en sıkıntılı bölgeyiz. KOP Bölgesi'nin su açığı 10,6 milyar metreküp. Bölgede 3 milyon hektarlık tarım alanının ancak yüzde 30'u sulanabiliyor. Yüzde 70'inde kuru tarım yapılıyor. Hazırlamakta olduğumuz taslak KOP Eylem Planı'nda, etkin ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim modellemesi için öneriler ortaya konuldu. Bölgede, tarım altyapısı modernleştirilmeli. Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri öncelikli olarak tamamlanmalı. Sürdürülebilir kuru tarım  teknikleri yaygınlaştırılmalı. Kırsal dağlık alanlarda organik üretime, ovalık kısımlarda ise iyi tarım uygulamaları sürdürülmeli. Hayvansal üretimde pazarlama ve tesis konusunda topyekün yapısal değişim uygulanmalıdır. Salt tarım odaklı kalkınma riskler içeriyor. Ulaştırma ve enerji yatırımları diğer öncelikli alanlar olmalı. Bölgede bölünmüş yollar tamamlanmalı, demiryolu yatırımları öncelikli ele alınmalıdır.

Konya-Mersin konvansiyonel demiryolu hattı iyileştirilerek, Mersin Limanı'na kolay erişim sağlanmalıdır. Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattı da bitirilmelidir. Kırşehir-Aksaray-
Niğde-Ulukışla demiryolu bağlantısı oluşturulmalıdır. Etüt çalışmaları devam eden Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri yük ve yolcu demiryolu projesi hızlandırılarak yatırım programına alınmalıdır. Konya'da bir lojistik köy, diğer 3 ilde lojistik merkezler olmak üzere 4 bağlantı ve aktarım merkezi kurulmalı. Ankara-Eskişehir'de ön plana çıkarılan savunma sanayi geliştirme programına Konya da katılarak bir ‘savunma sanayi üçgeni' oluşturulmalı. Konya'da kurulmasını önerdiğimiz serbest bölge 2023 ihracat hedefi için büyük katkı sağlar. Karapınar'da 6 bin hektarlık alanda kurulan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin (EİEB), güneş enerjisi santralleri amaçlı yatırımcıya açılması sağlanmalıdır. Aksaray, Karaman ve Niğde'de de Karapınar'dakine benzer tesisler kurulmalıdır. Bu yolla yaklaşık 20 bin hektarlık tarım dışı alanda 10 bin MW civarında kurulu güç kapasite alanı oluşturularak, Türkiye'nin 2023 yenilebilir enerji üretim kapasitesi olan yüzde 30 hedefinin en az yüzde 50'si KOP Bölgesi'ndeki GES'lerden karşılanabilir

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. TANAY SIDKI UYAR

Konya'da her çatıda elektrik enerjisi üretilmelidir

Doğaya uyumlu olarak tüm faaliyetlerimizi planlamalıyız. Türkiye petrolde yüzde 92, gazda yüzde 98 oranında dışa bağımlı. Gazda Rusya, İran ve Azerbaycan'a bağımlıyız. Enerjide çözüm için etkin kullanımı ve yüzde 100 yenilenebilir olması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynağında Türkiye olarak bir problemimiz yok. Teknolojinin de var olduğunu düşünürsek çok iyi bir durumdayız.Türkiye'de rüzgar ve güneş var. Enerjide çözüm enerjinin etkin kullanımı ile başlar. Ulaşımda, sanayide, konutta daha az enerji tüketmek gerek. Başka ülkelerde sorun yaşamış teknolojileri ülkemizde kurmamamız lazım. Güneş enerjisi çözümdür. Yenilenebilir enerjide solar pv en fazla gelişim gösteriyor. Konya dünyanın en güneşli yeri. Güneş enerjisi tesislerin artması için desteğin artması lazım. Türkiye'de güneş enerjisine verilen destek 13,4 dolar/cent tir. Almanya gibi ülkelerde güneş daha az olmasına rağmen verilen teşvikler bizden daha yüksek. Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli 380 Twh/yıl. 2023 yılına kadar 600 megawattlık yatırım hedfi bekleniyor. 2014 yılında beklenen yatırım 3 bin megawatt'tır. 2010 yılında Türkiye yüzde 26 yenilenebilir enerji kullanıyor. 2023'te bunu yüzde 30'a çıkarmayı düşünüyor. Yenilenebilir enerji çözümdür. Konya için akıllı şebekelerin kurulması, altyapının tamamlanması, yerel planlamanın yapılması gerekiyor. Konya'da her çatıda elektrik enerjisi üretilmelidir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ASAF SAVAŞ AKAT
Konya önemli bir sanayi şehri

Ekonomimizde yaşananlar birer mucize değildir. Devletin bütçe politikalarıyla doğru orantılıdır. Devlet bütçede açık vermezse enflasyon düşmeye devam eder. Eflasyonun geçmişte yaşanan yüksek seviyelere çıkmayacağını tahmin ediyoruz. 1950- 1980 yılları arasında yatay ekonomik gelişmeler söz konusuydu. 1980'den sonra ivme kazanmaya başladık. Kemal Derviş döneminden sonra ekonomik anlamda güç kazandık. Birçok ülke gerileme sürecine girerken biz ilerleme kaydettik. Bundan sonraki dönemlerde de göstergelerin olumlu olacağına inanıyorum. Türkiye'de başarının yanında bir başarının laneti söz konusu: Büyüyen dış borç, çöken özel tasarruflar, düşük istihdam oranı (en büyük sorun kadın istihdam düzeyinin istenilen seviyenin altında olması). Türkiye son 10 yılda kamu maliyesinde disiplin sağladı. İstikrar sürecek. Kurların bu seviyelerin çok üstünde ya da çok altında olacağını öngörmüyoruz. Türkiye ekonomik ve siyasi dönüşüm olarak çok mesafe kaydetti. Konya önemli bir sanayi şehri. Toplumsal teşebbüsü, kümelenmelerin kurulmasını çok önemsemiş bir şehir.

Baştuğ: Konya'da tarım ve sanayiye destek verecek bir lojistik plan hayata geçirilmeli

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Recep Baştuğ: Garanti Anadolu Sohbetleri kapsamında 2002 yılından bu yana 62 ilde gerçekleştirdiğimiz 84 toplantı aracılığıyla yaklaşık 400'ün üzerinde değerli konuşmacıyla birlikte kentlerimizin gelişim alanlarını irdeledik. Konya tarım ve sanayideki gelişmişlik düzeyiyle Anadolu'ya özgü kalkınma modelinin öncülüğünü yapıyor. Bu modelin sürdürülebilmesi içinse kuraklık ve enerji dar boğazı sorunlarına kalıcı çözümler bulunmalı. KOP projesi bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için büyük fırsatlar sunuyor. Konya ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri. Bunda istikrarlı birartış grafiği çizen sanayiye dayalı ihracat verilerinin payı şüphesiz ki çok büyük. Son 5 yıl içerisinde Konya'nın ihracatı yüzde 86 artarak 1.3 milyar dolara, ihracatçı firma sayısı yüzde 56 artarak bin 313'e, ihracat yapılan ülke sayısı ise yüzde 20 artarak yüzde 79'a ulaştı. Ülkemizdeki toplam ekim alanlarının yüzde 10'unu işleyen Konya'nın tarımsal değer itibariyle birinci sıradaki yerini koruyor. İstihdam edilen nüfusun yüzde 62'si tarım sektöründe çalışıyor. KOP, Konya için hayati bir önemde. Konya'da tarım ve sanayi üretimine destek verecek bir lojistik planı hayata geçirilmeli. KOP Bölgesi yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. Karapınar, "Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi" ilan edildi. Türkiye'de ilk defa bir bölge topyekün güneş enerjisi üretimine tahsis edildi. 169 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin ikinci en büyük özel bankasıyız. 96 milyar TL kredi büyüklüğümüz var. Konya'da 1 milyar171 milyon TL kredi desteğimiz, 586 milyon TL mevduat ve yatırım büyüklüğümüz, 152 bin 852 adet kredi kartımız, 8 bin 490 üye işyerimiz ve her 100 işletmenin 23'ünde Garanti POS'u bulunuyor. Konya'da 1 bölge müdürlüğü, 19 şubesi, bir yatırım merkeziyle toplamda 243 personelle hizmet veriyoruz. İş alanlarına özel çözümler sunmaya devam ediyoruz.

‘Garanti Ödeme' firmalar arası ticarette banka garantisiyle vadeli ödeme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıl tüm bankacılık işlemlerinin yüzde 80'ini dijital kanallarla gerçekleştirdik. Sektörlerin nakit akışına göre, ödemesiz dönemler ve geri ödeme planlarını içeren destek paketleri sunuyoruz. Lojistik sektörüne 3.9 milyar dolar finansman sağladık. Tarım sektörüne kredi paketleri ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın tarım sektörüne özel sağladığı fonlara yaptığı aracılık ile uygun maliyetli finansman kaynağı sunuyoruz. Şubat itibarıyla, enerji projelerine 4.2 milyar dolar kredi sağlandı.Yenilenebilir enerji projelerine aktarılan fon tutarı 2.4 milyar doları buldu. Garanti Bankası, kaynak aktardığı yenilenebilir enerji projeleri sayesinde, yıllık 105 milyon ağaca eşdeğer sera gazı azaltımı sağlayacağını öngörüyor.

Kaynak:Dünya Gazetesi
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr