Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / İSTANBUL’UN LOJİSTİK MERKEZ İHTİYACI 20 MİLYON NÜFUSA GÖRE PLANLANMALI

İSTANBUL’UN LOJİSTİK MERKEZ İHTİYACI 20 MİLYON NÜFUSA GÖRE PLANLANMALI

İSTANBUL’UN LOJİSTİK MERKEZ İHTİYACI 20 MİLYON NÜFUSA GÖRE PLANLANMALI28.05.2013
“Lojistik Merkez Kavramı ve İstanbul İli Lojistik Merkez Bölgeleri”başlıklı lojistik arama konferansı 21 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)işbirliği ile organize edilen ‘Arama Konferansı’na çok sayıda lojistik hizmet üreten firma ve hizmet alan işletme yöneticileri katıldı.

Üniversite, kamu, STK ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Lojistik Arama Konferansı’nda İstanbul’un büyüme performansı ile hızla büyüyen lojistik sektörünün uyumu ve lojistik bölgelerin seçimi konusu işlendi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Murat ERDAL ve Doç. Dr. Pelin Pınar Özden’in üstlendiği konferansa İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, UTİKAD, Şehir Plancıları Odası, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Türk Hava Yolları, İntercombi, Asyaport, LCWaikiki, DeFacto, BTA, Yünsa, Kaynak Holding, Sürat Lojistik, Asbir Antrepo, Martı Gümrükleme, Hayat Kimya, Pensan, Konya Şeker, Fan Lojistik, EMD Depoculuk ve Ekol Lojistik yetkilileri katılarak konu hakkında görüşlerini dile getirdiler.

İki ayrı oturumda gerçekleşen konferansın ilk oturumunda konuşmacılar tarafından lojistik merkez kavramının incelenerek, lojistik merkezlerin bölgesel kalkınma ve tedarik zinciri açısından önemi,lojistik merkezler için kuruluş yeri seçim kriterleri,lojistik merkezlerin kurulabilmesi için altyapı ve mevzuat açısından yapılacak çalışmalar, lojistik merkezlerin paydaşları ve paydaşlara düşen sorumluluklar,lojistik merkez yapılanması projesi ve  işletim modelinde görev alacak kurum ve kuruluşların seçimi konuları ayrıntılı olarak ele alındı.
Konferansın ikinci oturumda ise ‘İstanbul İli Lojistik Merkez Bölgeleri’ tartışmaya açılarak, İstanbul’un lojistik merkez ihtiyacı,İstanbul için çevre düzeni planında öngörülen lojistik bölgeleri ve ilave olarak 3. Havalimanı ve çevresinin Hadımköy, Ambarlı, Tuzla-Orhanlı, 3. Havalimanı Ve Çevresi, Pendik Güzelyalı ve Silivri / Gümüşyaka ve Kavaklı Bölgelerine yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

Katılımcıların konu ile ilgili paylaşımlarında öne çıkan temel konu, şehrin nüfus ve ticaret artış oranına göre lojistik merkez projeksiyonunun yetersiz kalması oldu ve özellikle lojistik hizmet üreten ve alanlar tarafında bugün karşılaşılan ve gelecekte daha da yoğun bir biçimde hissedilecek olan plansızlığa vurgu yapıldı.

Prof. Dr. Murat Erdal, şehrin büyüme alanlarının değiştiği fakat lojistik kümelenmenin gelişi güzel ve kaos içinde geliştiğine dikkat çekerek, “İvedilikle İstanbul’un lojistik merkez ihtiyacını 20 milyon nüfus, uluslararası taşıma  ve perakende dağıtım gerçeğine göre planlaması gerekiyor.” dedi.

Lojistik konusunda ülke ve yerel sorunlarının ele alınmasında Bakanlıklar ve kamu kurumları arasında lojistik üst kurul benzeri bir yapılanmaya ihtiyaç olduğun da dile getirildiği Arama Konferansı’nda  Bakanlıklar, yerel yönetimler, ve özel sektör gereksinimlerinin koordinasyonsuzluk olduğuna ilişkin tespitlerde öne çıktı. Önemle altı çizilen bir başka konu ise Türkiye’de halen lojistik merkez altyapısı, mevzuat ve yönetim (işletim) modelinin bulunmaması oldu.

Konferansta katılımcılar tarafından, lojistik merkezler için  ideal konumun kombine taşımacılığa uygun, bağlantı yollarının ortasında olması, içinde gümrük birimlerinin yer alması ve 24 saat hizmet veren bir yapıda olması gerektiği  belirtilirken, İstanbul özelinde ise şehrin kuzeydeki  doğal yapının kesinlikle korunması gerektiğine değinildi. Aynı zamanda lojistik bölgeler açısından Avrupa yakasının doyum noktasına ulaştığı, genişleyecek alan kalmadığı ve yapılan merkezlerin çok kısa sürede şehir merkezi içinde kalacağına dikkat çekilerek,  trafik gibi çözümü zor bir faktör nedeniyle  bölgenin  sadece Avrupa’ya ihracat yapacak olan firmalar için uygun olabileceği konusunda görüş birliğine varıldı.

Altyapı ve mevzuat konularının da tartışmaya açıldığı konferansta, sektörün birden fazla bakanlığa ve kanuna tabi olmasının koordinasyon ve uyum içinde çalışmayı zorlaştırdığı konusunun altı çizilerek,  farklı uygulamalar nedeniyle sektörde haksız rekabetin yaygın olduğu dile getirildi. Dış ticaretimizin gelişme dinamikleri ve yeni pazarlara efektif ulaşım perspektifinden hareketle, Rusya,Yakın Doğu ve Kafkaslar’a yakın lojistik merkezlerin kurulmasının görüşünün öne çıktığı Lojistik Arama Konferansı’nda, lojistik bölge seçiminde üretimin yoğunlaştığı alanlara önceliğin verilmesi konusunda görüş birliği sağlandı.

Her ne kadar lojistik eğitimi veren kurumların sayıca artmasına rağmen sektör firmalarının nitelikli ve deneyimli işgücüne ulaşma konusunda problem yaşadığına da ayrıca dikkat çekildi. Bu çerçevede müfredatın geliştirilmesi ve bütünlük sağlanması gerektiği belirtildi.

Sektörde sivil toplum kuruluşu olan derneklerin oynadığı rol bir kez daha vurgulanarak UTİKAD’ın sektör sorunlarının çözümü konusunda yaptığı çalışmaların önemine  bir kez daha değinildi.