Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / İLAHİ KOMEDYA (DİVİNE COMEDY)

İLAHİ KOMEDYA (DİVİNE COMEDY)

İLAHİ KOMEDYA (DİVİNE COMEDY)22.05.2013
TheDivineComedyGünahlar, ilâhî emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışlardır. İslamiyete göre büyük günahlar, Kuran-Kerim’de yazılıdır. Hıristiyanlıkta, “Yedi Ölümcül Günah” ve Yahudilikte ise 10 Emir vardır.

Dante, İlahi Komedya adlı eserinde (“İlahi” kelimesi sonradan eklenmiş) ölüm sonrası sırasıyla Cehennem, Araf ve Cennette geçen seyahatini epil şiir biçiminde anlatır. İsminde “Komedya” olmasına rağmen eser, güldürü unsurları taşımaz ve aksine bir insanın işlediği günahlar sonucunda neler yaşayabileceğini tasvir eder.

Dante, İlahi Komedya’da “Yedi Ölümcü Günah”tan çok sık bahseder. Dante, ormanda günahlarını sembolize eden vahşi hayvanların saldırısına uğrar. Yeraltına, güneşin erişemediği derin karanlığa doğru gider ve 9 iç içe daireye bölünmüş olan cehenneme iner. Eş merkezli daireler, gittikçe artan günahkârlığı temsil eder. Her dairenin günahkârları, işledikleri kötülükler gereğince ebediyete kadar cezalandırılır.

Hatalar, iş dünyası ile ilgili yazılan kitaplar veya makalelerde “Yedi Ölümcül Günah” başlığı altında sınıflandırılarak, bu hatalara dikkat çekilmesi amaçlanır.

Şirketlerin, Tedarik Zinciri genelinde ve Lojistik faaliyetleri özelinde “Yedi Ölümcül Günahı” nedir?

Bana göre yedi taneden fazla olsa da “Yedi Ölümcül Günah” diyerek dikkat çekmek istedim.
1. Mal, müşteriye veya bayiye veya satış noktasına teslim edildiğinde şirketin sorumluluğunun bittiği düşüncesinin olması

2. TZY’nin sadece tedarikçilerle olan ilişki olarak görülmesi ve bu ilişki sırasında tedarikçiler üzerinde güç gösterisinin yapılması nedeniyle çift taraflı iletişimin, güvenin ve faydanın sağlanamaması

3. İnsanın öneminden bahsedilmesine karşın insanın, insan olarak değil zaman, hammadde, yer, para vs. gibi bir kaynak olarak görülmesi ve bu kaynağın yanlış yönetilmesi
4. Her şeyin teknoloji ile çözülebileceğine inanılması

5. İş güvenliği, çevre yönetimi ve risk yönetiminin hâlâ “fren” olarak görülmesi ve kerhen yapılıyor olması

6. Sadece verimlilik odaklı olunması ve hem verimli hem de etkin ve etkili olunabileceğinin göz ardı edilmesi

7. Şirket iş bölümlerinin (pazarlama, satış, üretim, muhasebe, finans, idari işler, insan kaynakları vs.), tedarik zinciri prensiplerini ve hassasiyetini bilmemesi veya anlamak istememesi

8. Yetersiz veya eksik veya aşırı performans ölçüm kriterinin olması

9. Satınalma refleksleriyle lojistik satınalma yapılması

10. Lojistiğin hâlâ operasyonel faaliyet olduğu ve şirketin ana faaliyetlerinden biri olmadığı düşüncesinin var olması

11. Tedarik zinciri, eşittir lojistik veya lojistik, eşittir tedarik zinciridir düşüncesinin olması

12. Lojistiğin sadece kara nakliye merkezli olarak görülmesi, özellikle depo yönetimi ve envanter yönetimin hâlâ “eski usul” yapılması

İster dini inançlar gereği olsun ister beşeri kabuller gereği olsun; insanların, hem kendisi hem de başkalarının zarar görmemesi için yapmaması gereken bazı şeyler vardır.
Tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerde de yapılmaması veya yapılıyorsa bile düzeltilmesi veya vazgeçilmesi gereken hatalar (günahlar) vardır.

Dini inançlara göre  hatalar, günah olarak tanımlanır. Eğer günahlar, işlenir veya işlenmeye devam edilirse inancınıza göre cezalandırma yapılır.

Tedarik zinciri genelinde ve lojistik özelinde yapılan hataların (günahların) sonuçları ve cezaları neler olabilir?

İş hayatının cehennemi ve zebanileri mi?
Yoksa!!

İş hayatının cennetti veya melekleri mi?

Oruç Kaya/Lojiport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr