Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TRACECA ULUSAL SEKRETERLER VE KOORDİNASYON TOPLANTISI 16-17 NİSAN 2013 TARİHLERİNDE KİEV’DE YAPILDI

TRACECA ULUSAL SEKRETERLER VE KOORDİNASYON TOPLANTISI 16-17 NİSAN 2013 TARİHLERİNDE KİEV’DE YAPILDI

TRACECA ULUSAL SEKRETERLER VE KOORDİNASYON TOPLANTISI 16-17 NİSAN 2013 TARİHLERİNDE KİEV’DE YAPILDI22.04.2013

TRACECA Ulusal Sekreterler ve Koordinasyon Toplantısı 16-17 Nisan 2013 tarihlerinde Kiev’de yapıldı. Toplantıya Ulusal Sekreter Erdem DİREKLER ve TRACECA Uzmanı Seçil ÖZYANIK katılım sağladı.


Koordinasyon Toplantısı:

TRACECA kapsamında 2013 yılında başlayan IDEA 2 Projesi hakkında bilgi verilmiştir. Proje kapsamında TEN-T metodolojisinin TRACECA Koridoruna uyarlanması amacıyla gerçekleştirilecek proje faaliyetlerini hakkında detaylı bilgi verilmiş ve ayrıca TRACECA üye ülkelerinin öncelikli altyapı projelerinin yatırımcılara sunulduğu TRACECA Yatırım Forumu’nun 3.sünün bu yıl içerisinde yapılacağı da dile getirilmiştir.

Toplantıda TRACECA Koridorunun ihtiyaçlarının belirlenmesi için başarı hikayeleri sunulmuş ve bu hikayelerle ilgili olarak şu sunumlar yapılmıştır:

• “Liski” Ulaştırma İşletmesi –Şebekelerin Güvenilirliği
• Bulgaristan – Karayolu/Demiryolu/Denizcilikte öncelikli bağlantılar ve eksik faaliyetler
• Ukrayna – Altyapı Geliştirilmesi
• EU-BAM – Bütünleşik Sınır Yönetimi
• Türkiye- NCTS Dokümantasyonu
• Kazakistan – Orta Asya ülkelerinde Hukuki Yakınlaşma
• Ermenistan – PPP Tecrübesi
• Azerbaycan– Hazar denizinde Monopoller
• Gürcistan – Transit Yük Trafiği
• PS IGC TRACECA – TRACECA Basın

Ayrıca toplantıda yeni başlayan Denizcilikte Emniyet ve Güvenlik II projesi hakkında da bilgi verilmiştir.

Ulusal Sekreterler Toplantısı

Ulusal Sekreterler Toplantısında olağan ( bütçe, vs.) gündem maddeleri dışında şu konular da müzakere edilmiştir:

• 2013-2015 Eylem Planı
2006 yılı Bakanlar Konferansında onaylanan ve 2015 yılına kadar tüm ulaştırma modlarını geliştirilmesinde temel öncelikleri belirlemeye çalışan stratejinin üye ülkeler tarafından uygulanması için 2 yıllık Eylem Planları geliştirilmektedir. Bu bağlamda 2010-2012 Eylem Planı uygulanmış olup, 2013-2015 Eylem Planı Daimi Sekretarya tarafından sunulmuştur.
• 2016-2025 Eylem Planı
TRACECA Stratejisi 2015 yılına kadar olan faaliyetleri içermekteydi. Bu durumda yeni bir stratejiye duyulmaktadır. Bu bağlamda 2016-2015 yılı stratejisinin hazırlanması öngörülmektedir. Üye ülkelerin ve Avrupa Komisyonu’nun katkılarıyla yeni Stratejinin hazırlıklarına başlanılacaktır.

• TRACECA Geçiş Belgesi, Türkiye’nin Girişimi
2011 yılında yapılan Karayolu Çalışma Grubu Toplantısında Türkiye tarafından “TRACECA Geçiş Belgesi” konusu gündeme getirilmişti. Bu önerimizden sonra TRACECA PS tarafından olası sistem için bir belge hazırlanmıştır. Sözkonusu belge bu toplantıda ele alınmış olup konu hakkında yapılacak olan Çalışma Grubu toplantıları sonucunda nihai hedefe ulaşılması beklenmektedir.

• TRACECA Koridoru Etki İndeksi
Daimi Sekretarya tarafından TRACECA Etki İndeksi hazırlanmış olup, ilgilenen TRACECA ülkelerinin taşınan yüklerin miktarı, hızı ve kalitesini artırmak için gerekli önlemlerini alması tavsiye edilmiştir.

• Karadeniz ve Hazar Denizinde Demiryolu-Feri Terminal Faaliyetlerini Temel Prensipleri Üzerine Çok Taraflı Anlaşma’ya Teknik Ek. Sözkonusu Teknik Ekin Eylül ayında yapılacak Bakanlar Konferansında imzalanması beklenmektedir.

Kaynak:Traceca
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr