Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LİSANSLI DEPOCULUK MEVZUATI YENİLENDİ

LİSANSLI DEPOCULUK MEVZUATI YENİLENDİ

LİSANSLI DEPOCULUK MEVZUATI YENİLENDİ15.04.2013

Lisanslı depoculuk sistemi, depolamaya uygun nitelikte olan tarım ürünlerinin, analizinin ardından modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin ürünün mülkiyetini temsil eden ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını öngörmektedir.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği” ve 6 adet Tebliğle birlikte, lisanslı depoculuk sisteminin hukuki alt yapısı güçlendirilmekte ve sistemin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasına yönelik önemli tedbirler alınmaktadır.

Ayrıca, Ülkemizdeki tarım ürünleri ticaretinin gelişmesi ve bu alanda küresel boyutta rekabet gücünün artması bakımından çok önemli adımlar atılmakta, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, fındık, zeytin, zeytinyağı ve pamuk ürününün yanı sıra kuru kayısı da lisanslı depoculuk kapsamına alınmaktadır.

Yapılan düzenlemelerle, sistem kapsamında bulunan her bir ürün için ayrı ayrı çıkarılan yönetmeliklerdeki hükümler tek bir yönetmelik altında toplanmakta, ürünlere yönelik teknik hususlarla ilgili usul ve esaslar uygulama kolaylığı bakımından tebliğlerle belirlenmektedir.
Sisteme yönelik güvenin arttırılması ile etkin bir denetim mekanizması oluşturulmasının ve banka ve finans sektörünün sistemde daha etkin bir rol almasının hedeflendiği bu düzenlemelerle temel olarak;

-Bilgi işlem alt yapısı üzerinden lisanslı depo işletmelerindeki ürünlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca anlık olarak takip edilebilmesi,

-Lisanslı depoların periyodik olarak yetkilendirilen borsalarca mahallinde denetlenmesi, lisanslı depolar ve depolanan ürünler için yapılan sigortanın riziko kapsamının genişletilmesi,

-Kredi/avans borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, teminat olarak gösterilen ürün senetlerinin kredi/avans veren kuruluşun talebi üzerine borsada satılarak alacağın kısa sürede tahsil edilebilmesi,

-Lisanslı depoculuk ile yetkili sınıflandırıcılık faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi,

-Tarım sektörü ile finansal piyasaların entegre edilerek, sektörün finansal kaynaklara daha kolay erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kaynak:T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr