Karayolu

TOBBUN KARAYOLLARINDA TAŞIMA BELGESİ VERME YETKİSİ İPTAL EDİLDİTOBBUN KARAYOLLARINDA TAŞIMA BELGESİ VERME YETKİSİ İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi'nin, Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki, 'Yetki Devri' maddesini iptal etmesiyle birlikte TOBB'un, K1 türü belge düzenleme yetkisi elinden alınmış oldu.


Anayasa Mahkemesi, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu'nun, 'Yetki Devri' başlıklı 35'inci maddesini iptal etti. İptal edilen 35'inci madde Ulaştırma Bakanlığı'nın söz konusu yasa çerçevesindeki yetkilerini başka kurumlara kısmen veya tamamen devretmesine olanak tanıyordu.

Bakanlık söz konusu yetkiye dayanarak TOBB'a, karayolu taşımacılığında kullanılan ve 'ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen' K1 türü belge düzenleme yetkisi vermişti. Bir üyenin K1 yetki belgesi almak amacıyla Afyonkarahisar TSO'ya yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından konuyu yargıya taşıması üzerine, konuyu ele alan Anayasa Mahkemesi, Ulaştırma Bakanlığı'nın Karayolları Taşıma Kanunu'yla sınırlı olarak yetkilerini devretmesine olanak sağlayan yasa hükmünü iptal etti.

Dava 2006 yılında açılmıştı

Afyonkarahisar Ticaret Sanayi Odası'na 19 Ocak 2006'da başvuran bir üyeye yetki belgesi verilmemesi üzerine, oda işleminin iptali için yerel İdare mahkemesinde söz konusu üye tarafından dava açılmıştı. Dava daha sonra Danıştay Onuncu ve Sekizinci Daireleri'nce incelenmişti.  Anayasa Mahkemesi'neintikal eden dava, mahkeme tarafından 4925 sayılı Kanunun 35'inci maddesinin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 12. maddesinin 1. fıkrasının (t) bendinin Anayasaya uygun olup olmadığı yönünden incelendi.
 
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Anayasa  Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, devletin memurları ve diğer kamu görevlileri aracılığıyla yürütülmesi zorunlu olan asli ve sürekli görevleri, gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerine devredilmesine olanak tanıyan kuralın Anayasa'nın 128'inci maddesine aykırı olduğu belirtildi. Öte yandan Yüksek Mahkeme, Danıştay'ın, 5174 sayılı TOBB Yasası'nın 12'nci maddesinin 1'inci fıkrasının T bendini iptal istemini ise reddetti. İlgili bent, bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, TOBB'a devredilmesi halinde bu işleri yürütüleceğini düzenliyordu. Anayasa Mahkemesi'nin iptal yanı sıra yürütmesini de durdurduğu maddelere ilişkin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

2005 sonundan beri 'K Yetki Belgesi'ni TOBB düzenliyor

925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna istinaden  çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalar için düzenlenen K türü yetki belgesi düzenleme imkanı TOBB'a devredildi. Ulaştırma Bakanlığı ile 21 Mayıs 2005 tarihinde yapılan protokolle belge vermek için 56 adet Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odası yetkilendirildi. K Yetki Belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere veriliyor. Belge taşımanın türüne göre K1, K2, K3 biçimlerinde düzenleniyor.
 
Kaynak:Dünya Gazetesi
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72