Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖR MECLİSLERİ SORUNLARINA ÇÖZÜM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖR MECLİSLERİ SORUNLARINA ÇÖZÜM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

TAŞIMACILIK VE  LOJİSTİK SEKTÖR MECLİSLERİ  SORUNLARINA ÇÖZÜM İÇİN BİR ARAYA GELDİ14.02.2013


TOBB bünyesinde oluşturulan taşımacılıkla ilgili 4 önemli sektör meclisi 19 önemli sorun tespit etti ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler sundu.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 6'ncı Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nı yaptı. Şura'da TOBB bünyesindeki birçok sektör meclisi gibi Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Sektörü Meclisi, Türkiye Sivil Havacılık Meclisi, Türkiye Denizcilik Meclisi ve Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi de taşımacılık ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini paylaşma imkanı buldu. İşte TOBB bünyesindeki sektör meclislerinin 5 önemli sorunu ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri..

TÜRKİYE ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ

Sorun 1

Uluslararası taşımacılıkta istihdam edilen şoförlerin kıdem tazminatının hesaplanmasında yurtdışı harcırahların ücrete dahil edilmesi, gümrüklerde ve sınır kapılarında bekleme sürelerinin uzun olması. (İlgili Kurumlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Kanuna ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarına aykırı olarak iş mahkemelerince verilen aleyhte ve sektörü maddi olarak sarsmakla kalmayıp, iş barışının da bozulmasına yol açan kararların engellenmesi amacıyla açık bir kanuni düzenleme yapılmalı.
Erenköy ve Halkalı gümrüklerinin İstanbul dışına çıkarılması başta Kapıkule Gümrük Kapısı olmak üzere gümrük kapılarında yeterli personel ve ekipman sağlanarak işlem kapasitesi arttırılmalı ve tüm önemli gümrük çıkış noktaları 7/24 çalışılabilir hale getirilmeli.

Araçların gümrük idaresine gitmeden elektronik ortamda işlemlerini tamamlayarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak 'yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması'nın yürürlüğe girmesi sağlanmalı.

Sorun 2

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın hazırladığı ve Bakanlar Kurulu'na sevk ettiği Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nın henüz yasalaşmamış olması. (İlgili Kurumlar: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları/TCDD)

Kanun Taslağı'nın yasalaşması ile Türk demiryolu sektörünün Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile uyumlu yasal ve kurumsal çerçevesi oluşturulacak. Demiryolu taşımacılığındaki mevcut TCDD tekeli kaldırılarak, demiryolu sektörü serbestleştirilecek ve adil bir rekabet ortamı sağlanacak. Demiryolu altyapısı, yük ve yolcu taşımacılığı yapmak üzere kurulan/kurulacak özel ve kamu demiryolu işletmelerinin kullanımına açılacak. Daha kaliteli ve emniyetli demiryolu hizmetinin daha uygun ücretle kullanıcılara sunulması temin edilecek.

Çözüm Önerisi
Halen Bakanlar Kurulu'nda bulunan Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı bir an önce yasalaştırılmalı.


Sorun 3

Posta Kanunu Taslağı'nın henüz yürürlüğe konulmamış olması ve bu Taslak'taki bazı maddelerin Taslak'ta özel sektör ile anlaşılan metin dışında düzenlenmiş olması. (İlgili Kurum: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Sektör gerçekleri ve AB ülkelerinde posta tekelinin kaldırıldığı dikkate alındığında herhangi bir tekel sınırlaması olmaksızın Türkiye'de posta tekeli kaldırılmalı, kademeli geçiş düşünüldüğünde ise gramaj sınırı 20 gram olarak tespit edilmeli ve bu sınır 1-2 yıl içinde sıfırlanmalı.

Evrensel hizmeti PTT'nin dışında verecek birden çok özel sektör firması bulunmasına karşın, evrensel posta hizmeti imtiyaz olarak PTT'ye veriliyor. Tamamen zorlayıcı ve devletçi bu uygulamadan vazgeçilerek gerekli kapasiteye sahip özel sektör firmalarına evrensel hizmet sağlayıcısı yetkisi verilmeli.

Sektör firmaları hali hazırda gelir vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ve benzeri adı altında vergi mükellefi ve ayrı bir mükellefiyet yaratılmasına da gerek yok. Bu nedenle, hizmet sağlayıcılarının net satışları üzerinden yapılması planlanan kesintiyi düzenleyen 11'inci madde tasarıdan çıkartılmalı.

15'inci maddenin "b" bendi evrensel hizmet kesinti fonu tanımı altında ayrıca bir kesinti tanımlanıyor. Serbest rekabet ortamında yapılacak posta hizmetleri için ek bir bedel istenmesi özel sektör kuruluşlarına külfet ve yük getirecek, piyasa dengelerini bozacak ve fiyat artışlarına neden olacak.

19'uncu maddede tanımlanmakta olan idari yaptırımların yeniden düzenlenmesi gerekiyor.
Tüm sektörü temsil eden bir kurulun oluşmasının temel yolu, özel sektör hizmet sağlayıcılarının da oluşturulacak kurulda temsil edilmesi ile mümkün. Özel sektör temsilcilerine karar mekanizmasına dâhil olacak şeklide kurulda yer verilmeli.

Sorun 4

Özet beyanı taşıma işleri organizatörleri tarafından verilen ithalat konteynerlerin içindeki malların konşimentolarda belirtilen alıcıları tarafından alınmaması halinde, bu konteynerlerin özet beyanı veren taşıyıcılar ve taşıma işleri organizatörleri tarafından Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (Tas-İş) boşaltılabilmesi. (İlgili Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Tasfiye Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesine ve ilgili diğer mevzuat maddelerine, taşıyıcı ve taşıma işleri organizatörlerinin de, belirtilen durumdaki eşyaların tasfiye sürecine tabi tutulması ve bu eşyaların içinde bulunduğu konteynerlerden gecikmeksizin Tas-İş ambarlarına boşaltılması için ilgili gümrük idarelerine dilekçe verebilmesi yönünde düzenleme yapılmalı.

Sorun 5

Lojistik Köyler için gerekli mevzuat altyapısının oluşturulmamış olması. (İlgili Kurumlar: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
"Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri" ile ilgili kanun değişikliği sayesinde organize sanayi bölgelerinde lojistiğe bağlı süreçlerin tekrarları önlenerek, verimlilik artışının sağlanabilmesinin, nakliye, depolama gibi lojistik maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesinin, denizyolu, demiryolu, karayolu bağlantılarının doğrudan konuşlanacağı bölgeler olmasından dolayı "intermodal" lojistik faaliyetlerinin kolaylıkla gerçekleşmesinin yolu açılmıştır. Verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için Türkiye'de mevcut iç kaynaklar azami surette seferber edilerek potansiyel arz eden büyük şehirlerin gerekli lojistik altyapıları, üstyapıları ve insan kaynağı ile donatılması ve bunun için özellikle yerel yönetimlerin daha aktif rol alması sağlanmalı.


Çözüm Önerisi

Lojistik Köyler için gerekli kanun çalışması bir an önce yapılmalı ve mevzuat altyapısı oluşturulmalı.

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ

Sorun 1

İç hat uçak yolculuğunda yüzde 18 KDV alınması. (İlgili Kurum: Maliye Bakanlığı)
Çözüm Önerisi
Uçak yolculuğu lüks tüketim olmaktan çıkartılarak temel ihtiyaç statüsüne alınmalı ve uçak biletlerindeki KDV oranı yüzde 8'e indirilmeli.

Sorun 2

Maliyet artışı (yakıt fiyatları, imtiyaz bedeli, yakıt rafine payı). (İlgili Kurumlar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü/DHMİ)

Dünyada ve ülkemizde yakıt fiyatlarında yaşanan yükseliş ve ülkemizin turizmde rakibi olan ülkelere göre ortalama 2-2.5 saat daha fazla uzun uçuş gerektiren konumu nedeniyle artan fiyatlar, rakip ülkelerin fiyatlarından yüksek kalıyor. Ayrıca, AB üyesi ülkelerin topluluk içerisinde yer alan ülkelere üstü kapalı korumacılık uygulaması, Türkiye içerisinde ise, yap-işlet-devret modeli uygulanan havalimanlarındaki yüksek ücretler, fiyatların belirlenmesindeki diğer dezavantajları oluşturuyor. Bilindiği gibi TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesinden önce 5 dolar olarak ödenen yakıt rafine payı, günümüzde 29 doların üzerine çıktı. Bunun tekrar eski seviyesine veya yakın bir değere çekilmesi oluşan maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olacak. Avrupa uçuşlarının tümünde karbon salınımı nedeniyle getirilmekte olan ilave çevre vergisi, koltuk maliyetini 30-40 dolar civarında yükseltecek, bu da maliyetlerin daha da artmasına sebep olacak ve ülkemiz turizmi olumsuz yönde etkilenecek.

Çözüm Önerisi


Hem sivil havacılık sektörünü hem de ülke turizmini teşvik etmek amacıyla, dış hat uçuşlarında yerli firmaların kullandıkları yakıt devlet tarafından sübvanse edilmeli. Rafine yakıt piyasasında etkin rekabet sağlanarak, fiyatların düşürülmesi için gerekli tedbir alınmalı. Havalimanlarında yolcu servis ücretleri yaz ve kış sezonunda ayrı ayrı tespit edilmeli. Yakıt imtiyaz bedelleri yeniden düzenlemeli. Turizm faaliyetlerinin desteklendiği birçok ülkede uyguladığı gibi, gelen turist başına destekleme primi ödenmeli.

Sorun 3

Uçak yedek parça ve işletme malzemelerinin sivil havacılığın ihtiyaçlarını karşılayacak süratte devreye alınmaması. (İlgili Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Havalimanlarına serbest bölge özerkliği kazandırılmalı. Yurtiçinde satılması veya başka bir yerde kullanılması mümkün olmayan bu malzemelerin gümrük işlemlerinde izlenen bürokratik süreçlerin asgariye indirilmesi için gümrük mevzuatında gerekli düzenleme yapılmalı.

Sorun 4

Ulusal mevzuatta, hava aracı bakım-onarım-yenileme (BOY) hizmetlerinin "üretim", üretenlerin "üretici" ve getirilen dövizin de "ihracat" olarak sayılmaması. (İlgili Kurumlar: Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlayan BOY hizmeti veren kuruluşların daha da gelişmesine imkan tanımak üzere BOY hizmetlerinin "üretim", üretenlerin "üretici" ve yabancı tescilli uçaklara (ve komponentlerine) verilen hizmetler sonucu getirilen dövizin de "ihracat" olarak kabul edilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalı.

TÜRKİYE DENİZCİLİK MECLİSİ

Sorun 1

Kıyı yapılarında karşılaşılan sorunlar. (İlgili Kurumlar: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı)
Çözüm Önerisi

Uygulamadaki sorunların giderilmesini teminen kıyı yapılarının kullanma izni, irtifak hakkı bedeli, kiralanması, yer teslimi, dağıtımı ve bağlama yerleri gibi işlemleri tamamen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmeli.

Sorun 2
 

Gemi inşa sektörünün finansman sorunu. (İlgili Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)


Çözüm Önerisi

Temel olarak Türk tersanelerinde gemi inşa ettirilmesini özendirmeye yönelik "gemi" yani "ürün odaklı" teşvik kapsamında ihracat prim sistemi getirilmeli. Türk tersanelerine yeni gemi siparişi verecek Türk Armatörleri için Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemine yeni alınacak gemi inşa siparişleri dahil edilmeli. AB'de sektöre yönelik verilen ve hâlâ geçerli olan, modernizasyon yatırımları, yenilikçi yatırımlar, çevre, araştırma ve eğitim nitelikli gemi sanayi destek unsurlarının aynısına kendi mevzuatımızda yer verilmeli. Özellikle, çevreye duyarlı emisyon salınımı az olan gemilerin inşası desteklenmeli. 2023 Türkiye ihracat ve ticaret hacmi hedeflerine Türk bayraklı bir deniz ticaret filosu ile hazır olmak amacıyla; şu anda ortalama yaşı 25'in üzerinde olan "Koster Filosu" olarak ifade edilen kuru yük filosunun ve beraberinde ihtiyaç duyulacak her türlü LPG ve LNG tankerleri, bitumen ve kimyasal tankerler, off shore supply ve balıkçı gemileri, ferry boatlar ve benzeri yenilenmesi için kaynak sağlanmalı. Gemi işletmeciliğinden gemi inşaya, gemi inşa yan sanayisinden gemi tedarikçilerine ilave gelir ve istihdam hareketi sağlanmalı. Tüm kamu kurumları ve ilgili kuruluşların, yeni gemi inşa siparişlerinde, Türk tersanelerine uygun rekabet avantajı sağlanmalı. Gemi inşa sanayisinde çalışanlardan muhtasar vergisi ve SGK primi alınmamalı. Sektörün, önümüzdeki 10 yılda beklenen büyüme hedefleri doğrultusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde siparişler teşvik edilmeli.

Sorun 3

Denizyolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar (İlgili Kurumlar: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için; Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 2006 yılında hazırlanan Kabotaj Taşımacılığı Saha Etüd Çalışması Projesi yürürlüğe konulmalı. Final Raporu'nda belirtilen yatırımlar gerçekleştirilmeli. Akdeniz/Karadeniz çanağı ile Atlas Okyanusu'nun Cebelitarık Boğazı'ndan kuzey yönde Almanya'ya kadar (Continent Hattı) ve güney yönde Fas'ı içine alan sahil şeridi bölgelerinde çalışacak bin 500-12 bin dwt aralığında yeni gemiler inşası için gerekli teşvikler sağlanarak Türk Koster Filosu'nun yenilenmesi ve koster taşımacılığının canlanması sağlanmalı. Diğer taşıma modlarından alınmayan sadece denizyolu taşımacılığından alınan serbest sağlık resmi ücretleri kaldırılmalı. Fener ücretlerinde indirim sağlanmalı. Türk armatörünün 2012 Temmuz itibariyle yabancı bayrakta yaklaşık 15.7 milyon dwt (1000 GT ve üzeri) gemisi çalışmakta olup, bu rakam T/B'de 9.7 milyon dwt (1000 GT ve üzeri). Yabancı bayrağa geçişi önlemek için T/B gemilerdeki personel ve işletme giderlerini yabancı bayraklı gemilere göre pahalı hale getirerek rekabetçi navlunla piyasada çalışmalarını engelleyen yüksek SGK giderleri azaltılmalı. Devlet tarafından yaptırılan ithal taşımaları FOB olarak yapılmalı ve T/B'li gemilere öncelik tanınmalı. Hurda kara araçlarına uygulandığı gibi, hurdaya ayrılacak gemiler için de bir teşvik sistemi getirilmeli. Türk dış ticaret yüklerinin taşınmasında T/B gemilerin payının artırılması için gerekli tedbirler alınmalı.

Sorun 4

Eximbank'ın taşımacılıkta ve gemi inşaatındaki etkinliğinin yetersiz olması. (İlgili Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Türkiye tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmadığı takdirde Amerikan Eximbank kanalıyla finansmanı sağlanan projelerde, Amerika tarafından düzenlenen ve Amerikan bayraklı gemilerin korunmasını sağlayan anlaşma şartı nedeniyle yükün tamamı Amerikan bayraklı gemi kullanan şirketlere veriliyor. Ancak, Amerikan Eximbank anlaşmasında, kredi kullanıcı ülke özel sektörünün ve kamu sektörünün istekte bulunması halinde yükün yüzde 50'si ülke bayraklı gemilere verebiliyor. Hazine Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda bu istemin gerçekleştirilmesini sağlayacak mekanizma oluşturulmalı. Bulundukları ülkelerin yatırım mallarının ihracatını teşvik amacıyla Amerikan Eximbank gibi diğer ülkelerde de ihracat kredi kuruluşları (Fransa'da Coface, Almanya'da Hermes, İtalyan Sace vs.) taşımacılığı kendi ülke bayraklı gemilerinin tekelinde bulundurucu şartlar belirlemişlerdir. Hazine Müsteşarlığı, kredi kullanan özel sektör ve kamu sektörü ile beraber, bu tür projelerin taşınmasında en az yüzde 50'lik bir Türk bayraklı taşıma payı talep etmeli. Dünya Bankası kredilerinde CIF-FOB farkı'nın yüzde 10 fazlasında bile kredi kullanan ülke filosunun taşıma yapması imkanı bulunuyor. Hazine Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda Türk bayraklı gemilerin pay almasını teminen çalışma yapılmalı. Türk Eximbank'ın kredilendirdiği ihracata ilişkin taşımalarda aynı ABD'nin, Fransa'nın ve diğer ülkelerin yaptığı gibi Türk bayraklı gemi şatı getirilmeli. Türkiye'de gemi siparişi vermeyi düşünen yabancı armatörlere, benzerleri Güney Kore, Çin, Japonya, Almanya, Norveç, İspanya ve Hollanda ülkelerinde uygulanmakta olan 10-15 yıl vadeli Gemi İşletme Dönemi Finansmanı sağlanmalı, buradaki kredilerin teminatlandırılması ve Eximbank tarafındaki risk yükünün azaltılması için Norveç'teki GIEK (GuaranteelnstEksport Credits) veya İsveç'teki EKN (Exportkreditnamnden) benzeri aracı garantör kuruluşlar kurulmalı. Benzer uygulama sadece gemi inşa siparişlerinde değil belirli bir miktarı aşan gemi inşa yan sanayi ve ulusal bazda imalat sanayi ürünleri satışına yönelik olarak da geliştirilmeli. Eximbank'ın gemi İnşa sanayine desteği arttırılarak, düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalı. Sektöre uygulanan kredi paketi içerikleri ve teminat oranları gözden geçirilmeli.

Sorun 5

Gemi inşa sanayinde alt işverenlik uygulamalarında mevzuattan kaynaklı yaşanan sorunlar, yabancı bayraklı gemilere verilen tamir bakım/onarım hizmetlerinde kullanılan malzemelerin ve yenileme/dönüşümü yapılan yabancı bayraklı gemilerin ihracat sayılması, kılavuz ve römorkörcülük hizmetleri teşkilatlarına verilecek izinler hakkında yönetmelik taslağına ilişkin sorunlar, Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) kayıtlı gemilerin ihracının (satışının) istisna edilmemesi. (İlgili Kurumlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı)

Çözüm Önerisi

4857 sayılı İş Kanunu 2'nci maddesi 6'ncı ve 7'nci fıkraları ve 3'üncü maddeleri değiştirilmeli.

Tamir, bakım ve onarım için tersaneye gelen yabancı bayraklı gemilere bir an önce bu hizmetin verilebilmesi için Gümrük Beyannamesi açılmadan işlemin KDV'den istisna olarak uygulanması sağlanmalı bu amaçla, bavul ticaretinde olduğu gibi, yabancı gemilerin tamir, bakım/onarımında ve tadillerinde kullanılacak mal ve malzemelere ait faturaların Gümrük Muayene Memurları'nca kontrol edilip, mal ve malzemelerin gemiye teslim edildiğinin, fatura arkasının imzalanıp, mühürlenerek onaylanması sağlanmalı. Kılavuz ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatlarına Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliği bir an önce yürürlüğe konulmalı. 4490 sayılı Kanunun 12'nci maddesine ait gerekçesinde yer alan "aynı sicile bir başkası adına tescil edilmek üzere" ibaresi gerekçe metninden çıkartılmalı veya 4490 sayılı Kanunun 12'nci madde metni "Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve bu sicile kayıt olma şartı aranmaksızın devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır" şeklinde düzenlenmeli.

TÜRKİYE KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI MECLİSİ

Sorun 1

Karayolu yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan akaryakıttan alınan yüksek ÖTV oranı. (İlgili Kurum: Maliye Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Akaryakıta uygulanan ÖTV oranının indirilmesi ya da yüzde 50'sinin iade edilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı.

Sorun 2

Karayolu yolcu taşımacılığı biletlerindeki yüksek KDV oranı. (İlgili Kurum: Maliye Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Karayolu yolcu taşımacılığında kullanılan biletlere uygulanan yüzde 18 KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesi gerekiyor.

Sorun 3

Karayolu yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştıkları ölümlü kazalarda karşı karşıya kaldığı manevi tazminat davaları. (İlgili Kurumlar: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı)

Çözüm Önerisi

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 18'inci maddesinde yer alan "bedeni zararlar" ifadesi genişletilerek "bedeni ve manevi zararlar" şeklinde değiştirilmeli ve bu yolla manevi tazminatların teminatı sigorta poliçesine eklenebilmeli ve sigorta poliçesi "taşımacılık maddi ve manevi tazminat sigortası" haline gelmeli.

Sorun 4

İstanbul dışındaki tüm illerde servis araçlarında yapılan plaka tahdidi uygulamasından kaynaklı sorunlar. (İlgili Kurum: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Plaka tahdidi olan illerde taşıma ihalesi alan firmaların araç bulamadıkları durumlarda kendilerine tahsis edilecek bir belge ile, kendi firması üzerine kayıtlı öz mal araçları ile plaka tahdidi uygulamasına maruz kalmaksızın üstlendiği taahhüdü gerçekleştirmesine imkan verecek düzenleme yapılmalı.

Sorun 5

Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezleri'nin ve İl Trafik Komisyonları'nın 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile çelişen kararlar alması. (İlgili Kurumlar: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı)

Çözüm Önerisi

Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Koordinasyon Merkezleri'nin ve İl Trafik Komisyonlarının 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile çelişen kararlar alınması önlenmeli. D2 ve B2 belgelerini kimlerin alabileceği tüm paydaşlara net olarak bildirilmeli.


Kaynak:Transport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr