Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gümrük / GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞACAK

GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞACAK

GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞACAK10.01.2013
Serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesi'nde yerleşik ve en az 3 yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınacak.

Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesi'nde yerleşik ve en az 3 yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesi'ne eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınacak.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlandı.

Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesi'nde yerleşik ve en az 3 yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere, gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesi'ne eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınacak. 3 yıldan daha kısa süredir faaliyette bulunan firmalara yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınabilmesi için gereken ilave şartları, öncelikle sermaye büyüklükleri esas alınmak üzere belirlemeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili olacak.

Sertifika sahibi şirketin, devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en az 3 yıldır faaliyette bulunma şartı aranmayacak.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki 3 yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekecek. Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısı, yeminli mali müşavir tarafından mevcut veriler incelenerek rapora bağlanacak.
Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında belirtilen koşullar aranmayacak.

Başvurular şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılacak.

Resmi daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak.
 
Sertifika, düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli olacak
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası, düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hale gelecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile yönetmelikte yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olacak.

Sertifika sahibi firmaların ticari faaliyetlerine konu eşya üzerinde emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapmaya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri yetkili olacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini izleyen 6 ay süresince, başvuru sahibi tarafından sertifika başvurusu ile birlikte yönetmelikte düzenlenen onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamındaki izinlerden en az biri veya izinli gönderici yetkisi için de başvurulmamış olması ve bu izinlerden biri veya yetki için aranan ilgili ek koşul veya koşulların karşılanamaması halinde, sertifika başvurusu belirtilen usuller uygulanarak reddedilecek.Kaynak : Lojistik Hattı

 
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr