Karayolu

TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİLER AYRI TAŞINACAKTÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİLER AYRI TAŞINACAK02.01.2013

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin nakliyesi diğer ürünlerden ayrı olarak gerçekleştirilecek.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'nin 4'üncü mükerrer sayısında yayımlandı.


31 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin dışında, farklı ürünlerin de satıldığı işyerlerinde, bu ürünler diğer ürünlerden tefrik edilmiş olarak ve her türlü denetime imkan verecek şekilde depolanacak veya satışa arz edilecek.

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin nakliyesi de diğer ürünlerden ayrı olarak gerçekleştirilecek. Yönetmelik kapsamındaki tütün mamulleri ve alkollü içkiler ile bu ürünler dışındakilerin birlikte nakliyesinin gerektiği hallerde de nakliyenin yapıldığı ticari araçlarda, bu ürünlerin ayrı bölümlerde taşınması gerekecek.
 
 
 
Kaynak : Lojistik  Hattı

 

Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72