Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD BAŞKANI ERKESKİN: HEDEFİMİZ, SEKTÖRÜN İNSAN KAYNAĞINI GÜÇLENDİRMEK

UTİKAD BAŞKANI ERKESKİN: HEDEFİMİZ, SEKTÖRÜN İNSAN KAYNAĞINI GÜÇLENDİRMEK

UTİKAD BAŞKANI ERKESKİN: HEDEFİMİZ, SEKTÖRÜN İNSAN KAYNAĞINI GÜÇLENDİRMEK24.12.2012

Bugün 400 bin kişinin istihdam edildiği Türkiye lojistik sektöründe gelecekte sayının 1.5 milyon kişiye çıkacağı öne sürülüyor. Bu çalışanların tamamının eğitimli insanlardan oluşması Türkiye'yi "Lojistik Üs" yapacak en önemli güç olarak görülüyor.


Yetişmiş insan gücü her sektörde olduğu gibi lojistikte de en büyük gereksinimlerden birini oluşturuyor. Eğitimli iş gücünün, Türkiye'nin 'lojistik üs' olma hedefine ulaşmasında kilit rol oynayacağı şüphesiz. Sektörde eğitimle ilgili birçok önemli projeye imza atan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Turgut Erkeskin dergimiz Transport'a sektörde hızla artan yetişmiş insan gücü talebini ve derneğin bu konuya yönelik çalışmalarını anlattı.

SEKTÖRÜN İNSAN GÜCÜ KAPASİTESİ ve KAYNAĞI

"Sektör sadece Türkiye'de değil dünyada da hızlı bir değişim ve gelişim içine girdi. Bu nedenle taşımacılık ve lojistik sektörü yakın gelecekte bugün olduğundan çok daha büyük bir sektör olarak karşımıza çıkacak. Türk taşımacılık ve lojistik sektörü de hızla büyüyen bu küresel pazardan daha fazla pay almayı istiyor. Türk dış ticaretinin gelecek 10 yılda 4 kat artması hedefi doğrultusunda, sektörün yetişmiş insan gücü talebinin de aynı oranda artacağı ve bugün 400 bin kişiye istihdam sağlayan sektörün gelecekte 1.5 milyon kişiye istihdam sağlayacağını tahmin ediyoruz. Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren sektörün, insan gücü sayıca artarken, sektördeki uzmanlaşma, alanında yetişmiş insan gücünü de önemli kılmaya devam edecek."


UTİKAD NASIL BİR GÖREV ÜSTLENİYOR

"Yurtiçi ve yurtdışında hızla büyüyen ve rekabetin giderek büyüdüğü dünya lojistik pazarından daha fazla pay almak isteyen Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün bugün yaşadığı en önemli sorunlardan biri yetişmiş insan gücü kaynağının yeterli olmaması. Sektör büyüyor, değişiyor ve gelişiyor ancak sektör bu değişimine uyum sağlayacak donanımda çalışan bulamıyor. Sektörde ihtiyaçtan çok önemli bir soruna dönüşen bu konu ile ilgili hem kamuya hem de sektörü temsil eden sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü düşünüyoruz. 1986 yılından bu yana sektöre hizmet veren UTİKAD'ın en önemli faaliyetlerinden biri de eğitim. UTİKAD, tecrübesini, sektör ve sektör çalışanları ile paylaşmayı üstlendiği eğitim misyonunun en önemli parçası kabul etmekte ve sektörün insan gücü kaynağının güçlendirilmesine yönelik sektörel eğitimler veriyor. Aynı zamanda dernek yayınladığı biri sözlük olmak üzere 7 kitabını, eğitim kurumlarına ve sektör çalışanlarına bilgi ve başvuru kaynağı olarak sunuyor. Yayınladığımız bu kitaplar lojistik eğitimi veren lise, yüksekokul ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmakta ve referans yayın olarak gösteriliyor."

DERNEĞİN EĞİTİM ATAĞI

"Sektör, henüz Türkiye'de bir bilim dalı olarak görülmese de dünyada, ticareti şekillendiren önemli bir bilim olarak kabul ediliyor ve lojistik mühendisliği üniversitelerde bölüm olarak okutuluyor. Ülkemizde de son yıllarda lojistik eğitim-öğretimi veren lise, yüksek okul ve fakülte düzeyinde çok sayıda okul açıldı. Bu sayıca artışa rağmen sektörün yetişmiş insan gücü talebini karşılayacak düzeyde bir eğitimden bahsetmek maalesef mümkün değil. Her geçen gün uzmanlaşmanın önem kazandığı sektörün bu açıdan çok ciddi bir açığı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu açığın kapatılması açısından biz sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düştüğünü düşünüyoruz. Sektörün bu ciddi sorununa çözüm üretmek amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında, UTİKAD önderliğinde, lojistik eğitimi veren üniversitelerle bir araya geldik ve sektör-üniversite işbirliği ile bu konuda neler yapabileceğimizi konuştuk. Önümüzdeki aylarda tekrar aynı masa etrafında toplanarak, çalışmalarımız doğrultusunda ortak bir yol haritası belirleyeceğiz. Ve ilgili kamu kurumları ile iletişime geçerek konuyu aktaracağız. Bu yıl, sektör ve sektör şirketlerinin hızlı değişim ve büyümelerini de dikkate alarak UTİKAD çatısı altında verdiğimiz eğitimlere de yeni bir soluk getirmeyi amaçladık. Öncelikle bir eğitim departmanı kurduk. Sektörün şirketleri ve üyelerimizin eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkaracak anketler düzenledik. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitimleri Lojistik Eğitimleri, Satış Okulu ve Kariyer Yolculuğu adı altında 3 ana başlıkta toplayarak yeni ders konuları ekledik, eğitim içeriklerini yeniledik ve zenginleştirdik. Eğitim kadromuza akademisyenler ve sektör deneyimli yeni isimler katıldı. Bu arada hizmet odaklı faaliyet gösteren bir kuruluş olarak eğitim fiyatlarımızı, sektör şirketleri ve çalışanlarının uygun fiyatlarla daha fazla eğitim almalarını sağlamak amacıyla ortalamaların altında tuttuk. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl ki, UTİKAD eğitimlerine lojistik sektörünün deneyimli, lider isimleri de ders verecek. Böylece, katılımcılara akademik bilgi yanında, iş dünyasının istediği sektörel bilgi ve deneyimin kazandırılması da sağlanacak."

UTİKAD AKADEMİ

"UTİKAD Akademi Projesi üzerinde titizlikle çalıştığımız bir proje. Sektörde uzmanlaşma ve donanımlı çalışana duyulan ihtiyaç sürekli artıyor dedik ve UTİKAD Akademi Projesi'nin temellerini attık. Derneğin tecrübesi ve verdiğimiz sektörel eğitimler, UTİKAD Akademi için ciddi bir altyapı sağladı. Akademide verilecek eğitimlerle sektördeki işbaşı eğitim eksikliğini karşılayacağımız gibi, sektöre yeni gireceklere ve mevcut çalışanların gelişimlerine de katkıda bulunacağız. Ve akademi bünyesinde vereceğimiz eğitimlerle International Federation Of Freight Forwarders (FIATA) Diploması vererek dünyanın her yerinde bu mesleği icra etmelerini sağlayacağız."

UZMANLAŞMA

"Hedefledikleri pozisyona yönelik ne tür bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiğini araştırmaları ve sonrasında bu alanlara uygun olup olmadıklarını tespit etmeleri gerekiyor. Özellikle lojistik sektöründe, konusuna hakim, azimli, dinamik, ekip çalışmasına uyumlu, sonuç odaklı, bir ya da iki yabancı dil bilen çalışanlar istihdam ediliyor. Sektörün, dinamik ve rekabetçi ortamından dolayı, iletişim yeteneği güçlü, değişime açık, hızlı öğrenen, gelişmeye istekli ve fark yaratabilecek insan kaynağına ihtiyacı var. Bu nedenle sektörde yükselmek isteyenlerin mesleki gelişimleri yanında kişisel gelişimlerine de önem vermeleri gerekiyor. Sektörde yükselmenin en önemli aşamalarından biri de, müşteri ve sonuç odaklı olmak, bulundukları pozisyon ve sektörle ilgili kendilerini sürekli geliştirmek ve bilgileri güncellemekten geçiyor."

 

UTİKAD'da 2'nci Turgut Erkeskin dönemi

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD) 30'uncu Olağan Genel Kurulu Novotel'de yapıldı. Tek liste ile yapılan seçimde, 2010 yılından bu yana UTİKAD'da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Turgut Erkeskin, ikinci kez başkanlık görevine seçildi. Bir önceki dönem UTİKAD Yönetim Kurulu'nda yer alan Kosta Sandalcı, Arif Badur, Kaan Gürgenç, Nil Tunaşar, Hakan Çınar, Hacer Uyarlar ve Mehmet Ali Emekli yeni dönemde de bu görevlerini sürdürürken Kayıhan Özdemir Turhan, Levent Aydinç ve Bülent Keşan ilk kez yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Genel Kurul'a UTİKAD üyelerinin dışında Kara Yolu Düzenleme Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen da katıldı.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada, "Dinamik, pozitif ve genç yapısıyla UTİKAD, "Türkiye'nin Lojistik İletişim Platformu" konumuyla, forwarder firmalarımızın ülke içi ve dışında, lojistik alanında kuvvetlenmeleri, Türkiye'deki taşımacılık ve gümrük mevzuatının iyileştirilmesi, ülkemiz ticaretinin dinamizm ve büyüklüğünün Türkiye'nin bir 'lojistik üs' olması hedefimize yönlendirilmesi, lojistik sektörümüzün dünya standartlarında yapılanmasının sağlanması ve dünya lojistik performans endeksindeki konumumuzun iyileştirilmesi gibi stratejik konular merkez gündemine alarak çalışmalarını yürütülüyor" dedi.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Ali Rıza Yüceulu ise konuşmasında, Türkiye'de son yıllarda lojistik alt yapıya yönelik büyük yatırımlar yapıldığını ifade ederek, kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığının gelişmesi adına çok önemli adımlar atıldığını kaydetti. Türkiye'nin üç kıta arasında önemli bir uluslararası ulaştırma ve lojistik üssü olma potansiyeline dikkat çeken Ali Rıza Yüceulu, şöyle konuştu: "Türkiye, bugün bulunduğu stratejik konum sayesinde doğu ile batının bağlantı merkezi olan, Orta Asya ve Kafkasya'ya yönelik mal hareketinin kalbinde yer alan bir ülke. Bu nedenle taşımacılığın her alanında yapmış olduğumuz bu yatırımlar 2023 hedefimizi yakalamamıza önemli bir katkı sunacak".

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, dış ticaret ve ekonominin büyümesinde taşımacılık ve lojistik sektörüne önemli görevler düştüğünü ifade ettiği açış konuşmasında, UTİKAD üyelerine seslenerek,"Taşımacılık ve lojistik sektörü olarak Türk ekonomisini taşıyorsunuz" dedi.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen ise konuşmasında Lojistik Master Plan'ın çok önemli kaydetti. Bülent Aymen, TİM Lojistik Konseyi olarak bu konuda çalışmaların ilki olan Lojistik Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını Master Plan çalışmaları için de çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

 
Kaynak:Transport
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr