Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİK SEKTÖRÜ BAŞARILI İŞBİRLİKLERİYLE ÖNYARGILARI KIRDI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BAŞARILI İŞBİRLİKLERİYLE ÖNYARGILARI KIRDI

 LOJİSTİK SEKTÖRÜ BAŞARILI İŞBİRLİKLERİYLE ÖNYARGILARI KIRDI17.12.2012

2012 yılında önemli projeleri birbiri ardına hayata geçiren UTİKAD için, Kasım ayı önemli bir gelişmeye daha sahne oldu. 29 Kasım 2012’de üyelerimizin de yoğun katılımı ile derneğimizin 30’uncu Genel Kurulu’nu yaptık. Öncelikle bir kez daha tüm Genel Kurul delegelerimize geçen dönem yaptığımız çalışmalara verdikleri destek ve UTİKAD yeni dönem yönetimi için şahsımla birlikte arkadaşlarıma gösterdikleri güven için teşekkür ediyorum. Bu onurlu görevi, ikinci kez üstleniyor olmaktan büyük kıvanç duyuyorum. Yeni yönetimimizin ana stratejisi, geride bıraktığımız dönemde olduğu gibi gelecek iki yılda da seri ve dinamik bir iletişim tarzı ile işbirliği üzerine kurulu olacak.


Uzun yıllar boyunca taşıma işleri organizatörlerine ve lojistik hizmet sağlayıcılara muhafazakâr bir bakış vardı. Ancak sanayimizin gelişmesi ve derinleşmesi, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarların büyümesi, eskisine nazaran çok daha fazla ve denizaşırı ülkelerle ticaretimizin ivmelenmesi ile lojistik hizmetlere duyulan ihtiyaç da artmaya başladı. Önceleri sadece taşıma ve depolamada hizmet alınıyordu. Fakat başarı ile yürütülen işbirlikleri lojistik firmalarına güveni önemli ölçüde artırdı. Böylece klasik taşımacılık hizmetlerinin yanısıra daha fazla işin de lojistik şirketleri tarafından yapılabileceği anlaşıldı. Bunlar kısaca paketleme, etiketleme, dağıtım, stok yönetimi, kalite kontrolü gibi hemen her firmanın ihtiyaç duyduğu ancak kendi ana işinin dışındaki işlemler… Bütün bu hizmetlerin sağlanması ile lojistik şirketleriyle, sanayi ve ticaret firmaları birbirlerini tamamlayan stratejik işbirlikleri kurmaya başladılar.

Bugün, hemen her konuda olduğu gibi tedarik zinciri için de inovasyon; büyüme, farklılaşma ve kârlılığın en önemli unsurlarından biri haline geldi. Ancak pazarların gelişip globalleşmesine paralel olarak, lojistik sektörü için inovasyon daha da zorlaşmaya başladı. Yakın zamana kadar lojistik firmalarının iş süreçlerini geliştirmeleri, teknolojiyi daha fazla kullanmaları, yeni ürün veya hizmetler sunmaları inovasyon olarak görülüyordu. Ancak bugün hizmet alanların lojistik firmalarından beklentisi daha ziyade süreçlerin basitleştirilmesi, otomatize edilmesi, değer yaratılması ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde. 

UTİKAD olarak en önemli misyonumuz lojistik sektöründen beklentilerin firmalar tarafından doğru, eksiksiz ve zamanında karşılanabilmesi için her türlü altyapının kusursuz kurulması ve işlemesini sağlamak... Bu amaca hizmet etmek üzere yeni dönemde ana çalışma konularımız, mevzuat güncellemelerinde aktif rol almak, sektörün gelişimi için projeler üretmek, dünyadaki iyi örneklerin ülkemize adapte edilmesi için yurtiçi ve yurtdışı özel, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmek, fuarlar, kongreler, seminerler düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak, firmalarımızın gelişiminde en önemli faktör olan insan gücünün bilgili ve eğitimli olması için gerek dernek bünyesinde gerekse de dernek dışındaki eğitim faaliyetlerimizi çeşitlendirerek geliştirmek olacak. Çalışmalarımızda ilgili tüm devlet kurumları, lojistik dünyasının tüm dernekleri, sivil toplum örgütleri ve platformları, akademik bünyeler ile iletişim ve işbirliği içinde olacağız.

Turgut  Erkeskin/Uta Lojistik