Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / UTİKAD 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

UTİKAD 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

UTİKAD 30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI06.11.2012

Yönetim Kurulumuzun 05 Eylül 2012 tarih ve 10 sayılı kararına istinaden, Derneğimizin 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı,  29 Kasım 2012 (Perşembe) tarihinde yeterli çoğunluğa bakılmaksızın Novotel (Sahilyolu/Zeytinburnu/İstanbul)'de saat 13:00'da aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:


- Açılış ve Yoklama
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
- Genel Kurul Divan Başkanı ve Heyetinin seçimi
- Divan Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi
  verilmesi
- Davetli Konuşmaları
- UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin tarafından Faaliyet
  Raporunun okunması ve görüşülmesi
- UTİKAD İşbirliği Projelerinin sunumu ve görüşülmesi
- 01 Kasım 2011 - 31 Ekim 2012 tarihleri arası Dernek ve İktisadi İşletme 
  bilanço ve gelir gider tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Denetim Kurulu Raporunun okunması
- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraları
- Tüzük değişikliği ve dernek tüzüğüne ilave edilecek maddelerin
  görüşülmesi, karara bağlanması
- 20. yılını dolduran UTİKAD üyelerine şilt takdimi
- Ahmet KARTAL Başarı  Ödülü'nün İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve  Lojistik
  Yüksekokulu  2011-2012 Öğretim Dönemi Birincisi 'Tuğba UZAL'a  verilmesi
- FIATA Uluslararası Genç Forwarder Yarışması 2012 Türkiye Adayı 'Serkan 
  KANTURVARDAR'a hatıra hediyesinin ve başarı ödülünün verilmesi
- Yeni dönem üye aidatlarının tespiti
- Dernek ve İktisadi İşletmesinin 01 Kasım 2012 - 31 Ekim 2013 tarihleri arası
  tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu Asıl ve
  Yedek Üyelerinin Seçimi
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış
- Kokteyl Prolonge

Bildiğiniz üzere, tüzüğümüzün 9. Maddesi'ne göre derneğe yeni girişleri yapılan üyeler, girişlerini takip eden 6 ay içinde Olağan ve/veya Olağanüstü Genel Kurullarda oy kullanamazlar ve seçilemezler; yine tüzüğümüzün 15. Maddesi'ne göre "Her ne suretle olursa olsun Derneğe borçlu üyeler Genel Kurula katılamazlar ve oy kullanamazlar." Bu nedenle, 2012 yılı dernek üyelik aidatınız henüz ödenmemişse, 21 Kasım 2012 Çarşamba gününden önce ödenmesi gerekmektedir.

Tüzüğümüzün 18. Maddesi'ne göre üye firmalar adına oy kullanacak kişi, dernek kayıtlarında şirket temsilcisi olarak görünen kişi veya Yönetim Kurulu Başkanıdır. Tüzel kişiliği temsilen Genel Kurula katılması gereken kişi mücbir sebep dolayısıyla katılamamaktaysa, üye Tüzel Kişi, kendisini genel kurulda temsil edecek başka bir kişiyi vekalet yazısıyla Derneğe bildirmelidir. Vekaletname örneği için tıklayınız.

Ayrıca, genel kurul toplantı salonunun düzenlenmesi açısından büyük önem taşıdığından, kesin katılım teyitlerinizi derneğimize iletmenizi rica ederiz.

LCV        : Gözde ORGARUN
Tel          : 0212 - 663 62 61
                  0533 370 40 73
                  0530 960 84 24                  
Fax         : 0212 - 663 62 72
E-mail     : utikad@utikad.org.tr
 
UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr