Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Ekonomi / İş Dünyası / İHRACATIN YÜZDE 60’INI KOBİ’LER YAPIYOR

İHRACATIN YÜZDE 60’INI KOBİ’LER YAPIYOR

İHRACATIN YÜZDE 60’INI KOBİ’LER YAPIYOR30.10.2012

Türkiye’deki tüm şirketlerin yüzde 99,9’unu oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) geçen yıl ihracatın yüzde 59,6’sını gerçekleştirdi.

İthalat tarafına bakıldığında ise bu rakam yüzde 39,6. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında ihracattaki payda yüzde 0,5, ithalatta da yüzde 2,4 azalma var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre çalışan sayısına göre incelendiğinde ihracat payları; 0-9 kişiye istihdam sağlayan mikro işletmelerde yüzde 15,2, 10-49 kişiye iş veren küçük ölçekli şirketlerde yüzde 25,7 ve 50-249 kişi arasında işçi çalıştıran orta ölçekli işletmelerde yüzde 18,7 olarak gerçekleşti. Sırasıyla ithalat oranları ise yüzde 6,5, yüzde 15,2 ve yüzde 18,2 oldu. Ülke gruplarına göre ihracatta KOBİ’ler en fazla satışı Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. AB’ye ihracatın yüzde 53,3’ünü yapan KOBİ’ler, Asya ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 32,6 paya sahip. AB’ye ithalatın yüzde 51,8’ini, Asya ülkelerine yapılan ithalatın ise yüzde 36,7’sini KOBİ’ler gerçekleştirdi. Bu işletmeler, istihdamın yüzde 77,8’ini, maaş ve ücretlerin yüzde 51,5’ini, cironun yüzde 64,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 55,5’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 41,1’ini oluşturuyor. Dünyanın her köşesinde pazar arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler Ar-Ge faaliyetlerini de ihmal etmiyor. 2010’da Türkiye’de toplam 9 milyar 268 milyon liralık Ar-Ge harcamasının yaklaşık yüzde 15’ine tekabül eden 1 milyar 396 milyon lirasını bu işletmeler gerçekleştirdi. Ar-Ge’de çalışan 81 bin 792 kişinin yüzde 23,5’i de yine burada istihdam edildi.

Rakamlarla KOBİ’ler

2008-2010 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 51,4’ü yenilik faaliyetinde bulundu. KOBİ’lerde bu oran yüzde 50,8 oldu.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 34,6’sı teknolojik yenilik faaliyetinde bulundu.

Teknolojik yenilik faaliyeti kapsamında bu işletmelerin yüzde 32,6’sı ürün veya süreç yeniliği yaptı.

Teknolojik yenilik faaliyeti devam edenlerin oranı yüzde 14,1 oldu.

Faaliyeti sonuçsuz kalan küçük ve orta ölçekli işletme oranı yüzde 4,8’de kaldı.

KOBİ’lerin yüzde 42’si organizasyon ve pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu.

Teknolojik olmayan yenilik faaliyeti kapsamında küçük işletmelerin yüzde 24,2’si organizasyon yeniliği, yüzde 35,1’i ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi.

Kaynak: Zaman

Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr