Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ11.10.2012

İngiltere Cranfield Üniversitesi’nden Prof. Martin Christopher, “Gelecekte kurumların arasındaki rekabet; ürettikleri ürünlerde veya bu ürünlerin tüketildiği ülkelerde değil, kullandıkları TEDARİK ZİNCİRLERİ arasında olacaktır” diyerek Tedarik Zinciri’nin önemini son derece etkili bir şekilde vurgulamıştır.

Yine New ve Payne,1995 yılında Tedarik Zinciri Yönetimi kavramını, hammaddenin elde edilmesinden, üretilen ürünün son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar olan süreç içerisinde üretim ve tedarik proseslerinin her bir elemanının birleştirilmesi olarak tanımlayarak, tedarik zincirinin önemine değinmişlerdir. Bugün, tüketimin ve satış kanallarının son derece artarak süre geldiği günümüzde,  çok önemli kavramlarından bir tanesi olan Tedarik Zinciri Yönetimi’ni, bizler,  bilgi ve hizmet akışının, başlangıç noktasından son tüketim noktasına ulaşıncaya kadar ki hareketliliğin etkin ve verimli bir şekilde planlanması, depolanması ve taşınması hizmetlerinin bütünü olarak tanımlıyoruz. İşletmeler için hammadde ile başlayan, ve onun mamule dönüşmesi ile devam eden ticari ürünün, müşteriye ulaştırılması ve son kullanıcı tarafından tüketilmesi aşamalarını kapsayan fiziksel ve bilgi akışının tamamı anlamına gelen bu zincirin; ürünlerin üretimini ve müşteriye doğru zaman ve mümkün olan en uygun koşullarda teslimatını sağlayabilmek üzere tedarik zinciri üzerinde yer alan satıcıların, üreticilerin, toptancıların veya tedarikçilerin etkin şekilde entegrasyonu için kullanılan yaklaşımlar ve yöntemler bütününü kapsadığını düşündüğümüzde, kurumlar için bu kavramın can damarı anlamına geldiğini görebilmek hiç de zor değil. Her firma bir tedarik zincirinin parçasıdır ve artık günümüzde rekabet işte bu zincirler arasındadır.

Tedarik Zinciri’nin yararlarının neler olduğuna şöyle bir göz atacak olur isek, karşımıza,


• Daha fazla verimlilik,
• Daha fazla esneklik ,
• Daha düşük envanter ve stok,
• Daha kısa tedarik süreleri,
• Daha fazla müşteri sadakati,
• Satış tahminlerinin doğruluğu,
• Lojistik maliyetlerinin azaltılması,
• Genel verimlilik,
• Talep tahmin başarısı,
• Daha yüksek kârlar gibi son derece önemli kavramlar çıkmaktadır.
 
Genel anlamda baktığımızda, dış kaynak kullanım düzeyinin artması, taşıma maliyetlerinin yükselmesi, işlemlerin iyileştirilmesi gereksinimi, rekabet baskısı, elektronik ticaretin öneminin artması ve envanterin kontrol altına alınması gibi sebepler ile Tedarik Zinciri Yönetimi’ne geçiş sağlandığını hatırlatırken, artık bu kavramı daha fazla benimsememiz ve üzerinde durmamız gerektiğini ve üniversitelerin de ilgi odağını oluşturmaları temennisi ile sözlerimi noktalıyorum.
 
Hakan Çınar/Perşembe Rotası