Anasayfa / Sektörel / Sektör Haberleri / Gündem / LOJİSTİĞİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK PLAN HAZIR

LOJİSTİĞİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK PLAN HAZIR

LOJİSTİĞİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK PLAN HAZIR 08.08.2012

"2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı"nda, Türkiye'yi 2023 yılı ekonomik ve ticari hedeflerine taşıyacak stratejiler belli oldu. Planda lojistik altyapının güçlendirilmesine yönelik stratejik hedefler de yer alıyor.  Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), özel sektör ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD) aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının görüş ve katkıları ile Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından hazırlanan, "2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı"nda Türkiye'yi 2023 yılı ekonomik ve ticari hedeflerine taşıyacak stratejiler belli oldu. Pazar payı başta olmak üzere, yatırım-altyapı, çevre, teknoloji, işbirlikleri, finansman, insan kaynağı, mevzuat ve izleme-değerlendirme başlıklarında oluşan eylem alanı kapsamında belirlenen 19 stratejik hedefin lojistik sektörünü kapsayan bölümünden Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, sorumlu bakanlık olarak belirlendi. YPK kararıyla "Kamu Strateji Belgesi"ne dönüşen "2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı"nda lojistik altyapının güçlendirilmesine yönelik stratejik hedefler arasında Türkiye'nin Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi sıralamasında 2015 yılında 22'nci, 2023 yılında ise 15'inci sıraya yükselmesi, demiryolu bağlantısı olan liman sayısının 2013 yılında 50'ye, 2023 yılında ise 72'ye çıkartılması, toplam liman kapasitesinin 2015 yılında 84.1 milyon TEU'ya, 2023 yılında ise 140.65 milyon TEU'ya çıkartılması, toplam (dökme katı sıvı) liman kapasitesinin 2012'de 2.568 milyon tona, 2023 yılında ise 3.518 milyon tona çıkarılması ve lojistik merkez/köy sayısının 2015 yılında 18'e, 2023 yılında ise 29'a çıkartılması yer alıyor.

KARAR, SEKTÖR ADINA SON DERECE OLUMLU BİR GELİŞMEDİR

Yürürlüğe giren Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili bir açıklama yapan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, kararın UTİKAD'ın öngörü ve beklentilerinin doğrultusunda çıktığını ifade etti. Erkeskin, "Karar, sektör adına son derece olumlu bir gelişme. Bakanlık bünyesinde yapılacak tüm altyapı çalışmaları ve yatırımlar, Türkiye'nin uluslararası ticaret ve lojistik koridoru olarak yapılandırılmasını sağlayacak. UTİKAD olarak, YPK'nın bu yöndeki kararını doğru buluyor ve destekliyoruz" dedi.

Ulaştırma- altyapı, yatırımlar ve lojistik master plan hazırlanması konularında yetki ve sorumluluğun Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'na verilmesinin sektöre ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Erkeskin şunları söyledi: "Sektörle ilgili çalışmaların tek bir bakanlık bünyesinde toplanması aynı zamanda sektöre dinamizm ve büyüme ivme kazandıracak. Öncelik, Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak ihracat performansını etkileyen başlıca unsurlardan biri olan taşıma ve lojistik maliyetlerini, rekabet edilebilir seviyelere getirmek. Türkiye, Avrupa'nın en büyük TIR filolarından birine sahip olmasına rağmen, demir ve denizyolları gibi önemli maliyet avantajı sağlayan alternatif taşımacılık modlarının yeterince etkin kullanılamaması nedeniyle uluslararası rekabette zorlanıyor. Aynı zamanda doğu ve batı arasında köprü işlevi gören bir konuma sahip olan Türkiye, bu coğrafi avantajını da henüz tam anlamıyla kullanılamıyor. Bu amaçla, başta ihracatçılar olmak üzere, ihracatın önemli sacayaklarından birini oluşturan taşımacılık ve lojistik sektörünün gelecekte karşılaşacağı riskleri en aza indirmeyi ve uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü arttırmayı amaçlayan Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı'ndaki 19 hedef, ülkemiz için kritik önem taşıyor."

Kaynak:Transport