Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Yük Teslim Talimat Formu’na İlişkin Güncel Bilgilendirme

Yük Teslim Talimat Formu’na İlişkin Güncel Bilgilendirme

Sayı: 2020/455
Tarih: 27.07.2020
Sayın Üyemiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 24 Temmuz 2020 tarihli ve Yük Teslim Talimat Formu konulu yazısı ile denizyoluyla ithal edilerek geçici depo ve antrepolara teslim edilen yüklerin alıcılarına tesliminde uyulacak hususlar ile Yük Teslim Talimat Formu uygulamasına ilişkin 2011 tarihli yazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararına istinaden yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiştir.

Ancak bu karar 2011 tarihli yazının iptal edilmesiyle ilgili olup, denizyoluyla ithal gelen yüklerin alıcısına fiziki teslimi sürecinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Uluslararası denizcilik konvansiyonları ve Türk Ticaret Kanunu gereğince gümrük işlemleri tamamlanan yüklerin alıcıya tesliminde taşıyıcının onayı aranmak zorundadır ve uygulama bu şekilde yürütülmelidir.

Üyelerimiz ile taşıyanların ifa yardımcısı konumunda olan geçici depolama yeri, liman ve antrepo işletmelerinin uygulamayı Ek'te yer alan UTİKAD görüşü doğrultusunda sürdürmeleri, ileride hukuki sorunlarla karşılaşmamaları, ülkemizin dünya değer zinciri ve ticaretindeki güvenilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. 

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr