Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / KVKK Kapsamında VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgilendirme

KVKK Kapsamında VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılmasına İlişkin Bilgilendirme

Sayı: 2020/382
Tarih: 24.06.2020
Sayın Üyemiz,

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesi üzerinden "VERBİS'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması"na ilişkin bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda COVID-19 virüs salgını dolayısıyla bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olması veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modeli uygulanması sebebiyle veri sorumluları tarafından kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünün belirtilen sürelerde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicil'e kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na intikal ettirilen taleplerin değerlendirildiği bildirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda;
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicil'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30 Eylül 2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 Milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicil'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31 Mart 2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicil'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir.
Söz konusu duyuruya https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU adresinden ulaşabileceğinizi bildirir, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr