Genel

LGS ve YKS Tedbirleri Kapsamında Uygulanacak Sokağa Çıkma KısıtlamalarıLGS ve YKS Tedbirleri Kapsamında Uygulanacak Sokağa Çıkma KısıtlamalarıSayı: 2020/374
Tarih: 19.06.2020
Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nın halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi, virüsün bulaşma riskini azaltmak ve sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı bildirilmiştir.
  • Liselere Geçiş Sınavı'nda 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 arasında
  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ise (YKS); 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında kısıtlanacağı belirtilmiştir.
Lojistik sektörüne sağlanan muafiyetler kapsamında sürücülerin ve diğer personelin firmalarından temin edecekleri Görev Belgesi ile SGK kayıtlarını yanlarında bulundurmaları, firmanın antetli kağıdına hazırlanacak Görev Belgesi'nde personelin kimlik bilgilerinin ve firmadaki görevinin belirtilmesi gerekmektedir.

Belirtilen istisnaların;
  • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerlerini,
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeleri (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları),
  • Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmaları,
  • Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanları,
  • Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanları,
  • Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlarını kapsayacağı bildirilmiştir.
Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme, E-5 Güney Yanyol Cd.
NEF22 Ataköy, B-Blok, Kat:7, D:142
Bakırköy 34156 İstanbul
+90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72