Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınmasına İlişkin Bilgilendirme

Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınmasına İlişkin Bilgilendirme

Sayı: 2020/356
Tarih: 08.06.2020
Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Gümrük Yönetmeliği'nin 502. maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirildiği bildirilmiştir.

“(1) Gümrük vergilerinin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusu, bu vergileri ve cezaları ödeyen veya ödemekle yükümlü olan kişi veya bunların temsilcileri veya hak ve yükümlülükleri devralan kişi tarafından Ek-78'de yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile elektronik olarak ilgili gümrük idarelerine yapılır. Bu Forma gerekli belgeler de elektronik ortamda eklenir.”

“(4) Geri verme veya kaldırma başvuru formu, Ek-78'de yer alan bilgileri içerir ve bu ekin doldurulmasına ilişkin açıklama notlarına uygun olarak elektronik ortamda düzenlenir. Eksik bilgi ve/veya belge bulunması halinde tamamlanması için ilgili gümrük idaresi bir süre belirleyebilir. Bu süreye uyulmaması halinde başvuru geri çekilmiş sayılarak başvuru sahibi derhal bu durumdan haberdar edilir. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerde süresi içerisinde bu durumu kanıtlayan belge ile müracaat edilmesi üzerine gümrük idaresince ek süre verilir.”

Bu doğrultuda yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu'nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı belirtilmiş olup, Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi'nin devreye alındığı bildirilmiştir. Formun, 8 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sistem üzerinden yükümlü tarafından elektronik ortamda verilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Duyuruda ayrıca elektronik ortamda yapılacak başvurulara ilişkin olarak yükümlüler tarafından izlenmesi gereken adımları gösteren kullanım kılavuzunun hazırlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ve kılavuzu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr