Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Kararda Yapılan Değişiklik

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Kararda Yapılan Değişiklik

Sayı: 2020/344
Tarih: 29.05.2020
Sayın Üyemiz,

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete'de "13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)" yayınlanmıştır.

Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar'ının birinci fıkrasının e bendinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği bildirilmiştir.

"e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayıları kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları," şeklinde değiştirildiği bildirilmiştir.

Kararın 5. maddesinde yapılan değişiklik ile Hizmet İhracatçıları Birliği'ne üye olan firmaların bankalardan döviz cinsi parayı satın alırken Hizmet İhracatçıları Birliği'nden alacakları Hizmet İhracatçıları Birliği üyesi olduklarını belirten yazıyı bankaya ibraz ederek Kambiyo Vergisi'nden muaf olabileceği bildirilmiştir.

Söz konusu kararı ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr