Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Yapılan Değişiklik

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Yapılan Değişiklik

Sayı: 2020/338
Tarih: 27.05.2020
Sayın Üyemiz,

27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)" yayınlanmıştır. Yayınlanan tebliğ ile Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin belirlenen usul ve esaslarda değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)'nin “2. Yasal düzenleme” başlıklı bölümünde yapılan değişiklik  ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), belirtilen şartları taşıyanların kalan tutarın, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirileceği belirtilmiş olup indirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutarın, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebileceği, bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarların red ve iade edilmeyeceği bildirilmiştir.

“4. Vergi indiriminden yararlanma şartları” başlıklı bölümünde yapılan düzenlemeler ile gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarının, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edileceği bildirilmiş olup indirimden faydalanabilmek için sağlanması gereken koşullara ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Söz konusu tebliği ve değişiklikleri içeren güncel tebliği ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr