Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin
Geçerlilik ve İbraz Süreleri Hakkında Bilgilendirme

A.TR ve Menşe İspat Belgelerinin
Geçerlilik ve İbraz Süreleri Hakkında Bilgilendirme

Sayı: 2020/303
Tarih: 11.05.2020
Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından "Belge Geçerlilik ve İbraz Süreleri" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mevcut Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Kararla düzenlenmekte olduğu, Kararın 5. maddesine göre Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin tercihli rejimden yararlanabilmesi için A.TR Dolaşım Belgeleri'nin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Türkiye ile aralarında Serbest/Tercihli Ticaret Anlaşmaları bulunan veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden tek taraflı olarak yararlanan ülkelerden ithal edilen eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için ise ilgili Anlaşmada ya da mevzuatta öngörülen menşe ispat belgelerinin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerektiği, COVID-19 salgını sebebiyle belirtilen belgelerin temini ve ibrazı konusunda güçlükler yaşandığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda belgelerin ithalatçılar tarafından temin ve gümrük idarelerine ibraz edilememesinin mücbir sebep olarak değerlendirileceği belirtilmiş olup belgelerin düzenlenme tarihlerinden başlamak suretiyle ibraz edilmelerini gerektiren geçerlilik sürelerinin (örneğin A.TR Dolaşım Belgeleri için dört aylık süre), yükümlüler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın 1 Şubat 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında durdurulduğu, belirtilen tarihler arasında geçen sürenin belgelerin geçerlilik süresi hesabında dikkate alınmayacağı ve anılan sürenin 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla kaldığı yerden devam edeceği belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr