Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklik

Sayı: 2020/297
Tarih: 08.05.2020
Sayın Üyemiz,

8 Mayıs 2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete'de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne "2. 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması" bölümü eklenmiştir.

Tebliğe eklenen yeni bölüm ile COVID-19 salgını ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen, mezkur Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş olup mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresinin ileri tarihe uzatıldığı belirtilmiştir.

Ayrıca mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için vergiye ilişkin belirtilen beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerektiği bildirilmiş olup mücbir sebep döneminde de mükelleflerin ancak KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu tebliği ve değişiklikleri içeren güncel tebliği ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr