Genel

2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerine İlişkin Bilgilendirme2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerine İlişkin BilgilendirmeSayı: 2020/251
Tarih: 20.04.2020
Sayın Üyemiz,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri'nin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerine ilişkin duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 17 Nisan 2020 tarihli ve 127 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri'nin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı, bu düzenlemenin depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım sektörünü de kapsadığı belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Şenlikköy Mahallesi Saçı Sokak, No: 4 / F Florya 34153 Bakırköy İSTANBUL
+90 212 663 62 61
+90 212 663 62 72