Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması

Sayı: 2020/197
Tarih: 01.04.2020
Sayın Üyemiz,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs (COVID-19) salgını sebebiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılması hususu bildirilmiştir.

Duyuruda ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun (11/1-c) maddesine göre ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmemekte olduğu belirtilmiş olup mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunduğu bildirilmiştir.

Malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunduğu belirtilmiş olup ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebildiği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına rastlayan mükelleflerin ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesinin uygun bulunduğu belirtilmiştir.

İhracat süresi belirtilen süreden önce dolan ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebinin 15 günlük başvuru süresi mezkur dönemine rastlayan mükelleflerinde aynı kapsamda değerlendirileceği bildirilmiştir. Mücbir sebep veya beklenmedik durum sebebiyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için de ek sürenin ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanacağı ve bir aylık ek süre almış olan ihracatçının ise 30 Nisan 2020  tarihinde dolan ihracat süresi için mükellefin ilave bir başvuru yapmasına gerek olmaksızın 30 Haziran 2020 tarihine uzayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruya https://www.gib.gov.tr/node/143189 adresinden ulaşabileceğinizi bildirir, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr