Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Korona Virüs Kapsamında Taşıtlara İlişkin Süre Uzatımı

Korona Virüs Kapsamında Taşıtlara İlişkin Süre Uzatımı

Sayı: 2020/179
Tarih: 25.03.2020
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Taşıtlar-Süre Uzatımı-Korona Virüs Salgını" konulu bir duyuru yapılmıştır.
 
Yapılan duyuruda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Gümrük Yönetmeliği'nin “Süre ve Süre Uzatımı” başlıklı 31. maddesi ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)'nin "Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Süre Uzatımı" başlıklı 17. maddesi hükümleri kapsamında koronavirüs (Covid-19) salgınının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
 
Bu doğrultuda geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işlem rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracat işlemlerindeki süre uygulamasında dikkate alınacak hususlara ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. 
 
Duyuruda ayrıca;
  • Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi 1 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında dolan eşya için, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın izin süre sonunun 30 Haziran 2020 tarihi olarak belirlendiği belirtilmiş olup 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla sürenin aşılması durumunda hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarihi itibarıyla süre uzatımı yapılacağı,
  • Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi'nde bulunan ticari ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresinin 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonunun herhangi bir başvuru aranmaksızın 30 Haziran 2020 tarihi olarak belirlendiği bildirilmiş olup yurtta kalma süresinin 1 Şubat 2020 tarihinden önce aşılması durumunda hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarihi itibarıyla süre uzatımı yapılacağı belirtilmiştir. İlgili taşıt takip programında süre uzatımlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerin girileceği bildirilmiştir.
Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunar, taşıma modu ve ülke bazındaki güncellemelerin UTİKAD internet sitesinde https://www.utikad.org.tr/Covid-19 adresi üzerinden takip edilebileceğini bildirir, iyi çalışmalar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr