Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Usulsüz Kefalet Sigortası Teminatı Sağlayan Şirketler Hakkında Önemli Bilgilendirme

Usulsüz Kefalet Sigortası Teminatı Sağlayan Şirketler Hakkında Önemli Bilgilendirme

Sayı: 2019/855
Tarih: 20.12.2019
Sayın Üyemiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Derneğimize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 13 Aralık 2019 tarihli ve 34221550-249-12360 sayılı yazısına istinaden brokerlik ruhsatı olmadan geçersiz kefalet sigortası yapan şirketlere ilişkin bir duyuru iletilmiştir.

Yapılan duyuruda 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrasına göre sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin faaliyete geçebilmeleri  için faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ruhsat almalarının zorunlu olduğu, yine Sigortacılık Kanunu'nun 21. maddesinin ikinci fıkrasına göre sigorta brokerliği  faaliyetlerinin ancak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınacak brokerlik ruhsatı ile yapılabileceği bildirilmiştir. Aynı kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasında ise sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin TOBB tarafından tutulan Levhaya yazılı olması gerektiği belirtilmiştir.

Duyuruda mevcut hükümlere rağmen T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na muhtelif tarihlerde intikal eden ihbarların olduğu, bu ihbarlarda duyuruda unvanları yer alan sigorta şirketlerinin yurt dışında veya Türkiye'de yerleşik sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanları ile birebir aynı veya çok benzeri unvanlar ile şirket kurarak, bu şirketleri ticaret siciline tescil ve ilan ettirdikleri ancak herhangi bir ruhsat talebinde bulunmadan başka sigorta ve reasürans şirketlerinin unvanları ile kurup sicile tescil ilan ettirdikleri bu şirketler ile usulsüz kefalet sigortası poliçesi teminatı verdikleri, bu teminatları özellikle kamu ihalelerine katılan şirketlere verdikleri bildirilmiştir.

Söz konusu firmalara ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yasal işlemlerin başlatılmış olmasına rağmen bahsi geçen şirketlerin özelikle kamu ihalelerine katılan şirketlere usulsüz ve geçersiz kefalet sigortası teminatı sağlamaya yetkili olduklarına dair yanıltıcı bilgi vermeye devam ettiiğini belirtilmiştir.

Duyuruda unvanları yer alan firmaların faaliyette bulunabilmeleri için herhangi bir izne veya ruhsata sahip olmadığı bildirilerek, kamu kurumu ihalesine katılabilmek için kefalet sigortası teminatı almak isteyenlerin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın https://www.hmb.gov.tr/sigorta-sirketleri internet adresinde yer alan ve kefalet sigortası teminatı sağlayan güvenilir sigorta şirketlerinin listesine ulaşabilecekleri, söz konusu listede yer alan şirketler ile benzer ticari unvanlara sahip şirketlerin mevcudiyeti ihtimaline karşı listede yer alan şirketlerle doğrudan iletişim kurulması gerektiği, Türkiye'de yasal olarak faaliyet gösteren ve kefalet sigorta teminatları için aracılık yapabilecek sigorta acentelerine https://tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Levhaya-Kayitli-Acente-Sorgu-Sayfasi.php adresindeki listelerden, sigorta brokerlerine ise Sigorta Brokerleri Derneği'nin http://www.sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresindeki listesinden ulaşılması önerilmektedir.

Üyelerimizin Levhaya kayıtlı ve Sigorta Brokerleri Derneği'nin listesinde yer alan şirketler ile benzer ticari unvana sahip olan şirketlerin mevcudiyeti ihtimaline karşı dikkatli olmasını ve gerekli durumlarda listelerde bulunan şirketlerle doğrudan iletişim kurmalarını tavsiye eder Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası duyurularını ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr