Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Alıcının Konşimentoyu Liman İşletmelerine, Antrepolara ve Geçici Depolama Yerlerine İbrazı İle Yük Tesliminin Yapılamayacağı Konusunda Bilgilendirme

Alıcının Konşimentoyu Liman İşletmelerine, Antrepolara ve Geçici Depolama Yerlerine İbrazı İle Yük Tesliminin Yapılamayacağı Konusunda Bilgilendirme

Sayı: 2019/588
Tarih: 06.09.2019
T.C. Ticaret Bakanlığı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü tarafından, 10 Temmuz 2019 tarihinde, bağlısı antrepo ve geçici depolama yerlerine iletilen yazıda, Gümrük Yönetmeliği'nin 130/1 maddesi doğrultusunda, yükümlülerce ibraz edilen konşimentolara istinaden eşyaların yükümlülere teslimi konusunda gerekli özenin gösterilmesi talep edilmişti.

Bu yazının yanlış anlaşılması sonucunda, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü bağlısı antrepo ve geçici depolama yerlerinde, konşimentonun tarafı olan taşıyan veya taşıma işleri organizatörünün onayı olmaksızın, alıcıların konşimentoyu taşıyan yerine bu işletmelere ibraz ederek eşyayı teslim alma girişimleri olmuştu.
 
Bunun üzerine, Derneğimiz tarafından Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'ne gönderilen 31 Temmuz 2019 tarihli yazıda Türk Ticaret Kanunu'nun konşimento ile ilgili hükümlerini içeren 1228. ve 1236. maddelerine atıfta bulunularak konşimentonun taşıyan dışında, gümrük idaresi veya taşıyanın ifa yardımcısı konumundaki liman işletmesi/antrepo/geçici depolama yerleri gibi kurumlara ibraz edilerek teslim alınabilmesinin Türk mevzuatına uygun olmadığı belirtilmiş olup Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nün 10 Temmuz 2019 tarihli yazısına istinaden, taşıyanın onayı olmaksızın mal tesliminin yapılmaya başlanmasının pek çok hukuki sorun doğuracağı aktarılmıştır. Bu doğrultuda, yanlış anlamalardan kaynaklanabilecek yanlış eşya teslimlerinin önüne geçilmesi için ilgili yazının iptal edilmesi ve eşya teslimlerinin mevcut mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması talep edilmiştir.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2019 tarihinde Derneğimize iletilen cevabi yazısında, dilekçemiz konusu işlemin (konşimentonun taşıyana ibraz edilmesi) Gümrük Yönetmeliği'nin 130/1 maddesi hükmü kapsamı dışında olduğu ve konunun firmalar arasındaki ticari işlemleri kapsaması sebebiyle, İdare tarafından talebimizle alakalı yapılacak işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Bu yazıdan da anlaşıldığı üzere, konşimentonun taşıyana geri ibrazının alıcı ile taşıyan firmalar arasındaki özel hukuk alanına giren ticari bir işlem olması ve gümrük idaresiyle geçici depolama yeri işletmelerinin bu sürece taraf olmaması sebebiyle alıcı tarafından konşimentonun gümrük yetkililerine veya ifa yardımcısı konumundaki geçici depolama yerleri ile antrepo işletmelerine ibraz edilerek yükün teslim alınmasının mümkün olmadığını bir kez daha belirtir, farklı uygulamalarla veya taleplerle karşılaşılması halinde Derneğimize bilgi verilmesini rica ederiz.

Söz konusu Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nün 10 Temmuz 2019 tarihli yazısı, UTİKAD'ın 31 Temmuz 2019 tarihli talep yazısı ve İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2019 tarihli cevabi yazısı ekte bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr