Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Yük Teslim Talimat Formu'na İlişkin Bilgilendirme

Yük Teslim Talimat Formu'na İlişkin Bilgilendirme

Sayı: 2019/424
Tarih: 27.06.2019
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2019 tarihinde "Yük Teslim Talimat Formu" konulu bir duyuru yapılmıştır.
 
Yapılan duyuruda yük teslim talimat formu hakkında 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelge'nin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin bir karar verildiği bildirilmiştir.
 
T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun vermiş olduğu bu karar, yük teslim talimat formu için tavan ücretin belirlendiği 2018 tarihli bahse konu genelgenin yürütmesinin durdurulmasına dair bir karar olup, yük teslim talimatı formunun işlevini ve işleyişini ortadan kaldırmamaktadır.
 
UTİKAD olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli nokta, uluslararası taşımacılıktaki "yük teslim" sürecinin tüm dünyada olduğu gibi, uluslararası taşımacılık konvansiyonlarının öngördüğü doğrultuda Türk Ticaret Kanunu'nda yer verilmiş olan maddelere göre uygulanmaya devam edilmesidir.
 
Üyelerimiz ile taşıyanların ifa yardımcısı konumunda olan geçici depolama yeri, liman ve antrepo işletmelerinin uygulamayı ekte yer alan UTİKAD Görüşü'ndeki açıklamalarımız doğrultusunda sürdürmeleri, ileride hukuki sorunlarla karşılaşmamaları ve ülkemizin dünya değer zincirindeki güvenilirliği açısından önem arz etmektedir.
 
Söz konusu duyuruyu, genelgeyi ve Yük Teslim Talimat Formu'na ilişkin UTİKAD Görüşü'nü ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr