Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na İlişkin Hükümlerin Uygulanması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na İlişkin Hükümlerin Uygulanması

Sayı: 2019/198
Tarih: 07.03.2019
Sayın Üyemiz,

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayınlanmış, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan kanun hükümleri doğrultusunda kamuya açık bir şekilde Veri Sorumluları Sicili tutulması zorunluluğu getirilmiştir.

Sicile kayıt yapılması için son tarihler, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30 Eylül 2019, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30 Eylül 2019, yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31 Mart 2020 olarak belirlenmiştir.

Kayıt yükümlülüğü kapsamında iletilecek bilgiler ve kayıt başvurularının nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar "Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik"te yer almaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 2 Nisan 2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca "noterler, dernekler, vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, avukatlar, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler" Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna kapsamına alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda UTİKAD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na iletilen yazıda, taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren firmaların da istisna kapsamına alınması talep edilmiştir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen cevap yazısında taşıma işleri organizatörü firmaların Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna kapsamına girmediği bildirilmiştir.

Veri Sorumluları Siciline kayıt için bildirilen son tarihler dikkate alınarak üyelerimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uygulamalarına dikkat etmelerini önemle rica eder, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan rehberleri ekte bilgilerinize sunarız.

Tüm rehberler için tıklayınız.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr