Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Gümrük / Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılması

Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılması

Sayı: 2017/452
Tarih: 12.09.2017
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine "Detaylı Beyan Transit Uygulamasının Kaldırılması" konulu bir yazı iletilmiştir.

İletilen yazıda 1 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 493. maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikle, toplu ve götürü teminatın 1 Kasım 2017 tarihi itibarıyla transit rejiminde kullanımına son verileceği bildirilmiş olup yapılan mevzuat değişikliklerine uygun olarak tüm ulusal transit işlemlerinin NCTS sistemine taşınmasını teminen 9 Ekim 2017 tarihi itibarıyla aşağıda yapılacak değişikliklere ilişkin gerekli hazırlıkların yapılmasının geçiş sürecinde sorun yaşanmaması adına önem arz ettiği belirtilmiştir.

1. TCGB Detaylı Beyan Transit Uygulaması (TRIM/TREX) kaldırılacak,

2. Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi ile NCTS arasında entegrasyon sağlanacak,

3. Gümrük müşavirlerinin dolaylı temsilci sıfatıyla transit beyannamesi tescil edilebilmelerine imkan verilecek,

4. NCTS üzerinden ulusal transit kapsamında işlem gören transit beyannamelerine kıymet alanı eklenecek ve Bakanlık tarafından belirlenen liste kapsamındaki eşyanın, bir kara sınır kapısından bir iç gümrüğe sevk edilmesi halinde kıymet alanının doldurulması zorunlu hale getirilecek,

5. Hareket gümrük idaresinde eşyaya ilişkin yapılan tespitlerin sisteme kaydedilmesini teminen NCTS hareket gümrük idaresi kontrolü ekranına hat ayrımı olmaksızın "Muayene Tespit" ekranı eklenecek,

6. Hareket gümrük idaresince "Muayene Tespit" ekranına girilen bilgilerin varış gümrük idaresince görüntülenebilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu yazıyı EK'te bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,
 
UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ

 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr