Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / TİO Yönetmeliği Kapsamında ÜDY-ODY Belgelerinin Temini - Revize

TİO Yönetmeliği Kapsamında ÜDY-ODY Belgelerinin Temini - Revize

Sayı: 2018/609
Tarih: 05.11.2018
İlgi: 26.10.2018 tarihli ve 599 sayılı duyuru bültenimiz.

İlgi duyuru bültenimizde Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilecek ve yetki belgesi yenilemesine tabi olacak taşıma işleri organizatörlerinin başvuru sürecinde Taşıma İşleri Organizatörlüğü İçin İstenilen Bilgi ve Belgeler dokümanı üyelerimiz ile paylaşılmıştı.

Söz konusu doküman Genel Müdürlük tarafından yeniden revize edilmiş olup TİO Yetki Belgesi başvurularının, belge yenilemelerinin ve dönüştürme işlemlerinin Bakanlığın Bölge Müdürlüklerinden de yapılabileceği, yetki belgesi ücretinin Bakanlık tarafından başvurunun onaylandığına dair yapılan bildirimi takip eden 10 iş günü içerisinde yatırılması gerektiği bilgileri eklenmiştir.

Dokümanda ayrıca ÜDY ve ODY belgeleri için gerekli evraklar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
•    Taşıma işleri organizatörlüğü alanında ÜDY/ODY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten TC Kimlik Numarası ve telefon numarasının yazılı olduğu bir dilekçe,
•    Başvuru sahibinin, deneyim sahibi olduğunu belgelemek amacıyla, taşıma işleri organizatörlüğü alanında gerçek ve tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten şirket müdürü, genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, genel sekreter, birim başkanı unvanları ile görev yaptığının belirtildiği, çalışma süresi/sürelerinin yer aldığı firma belgesi. (Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 01 Ocak 2019 tarihine kadar en az 3 yıl olacaktır.)
•    Halen çalışılan veya daha önce çalışılmış olan firmaya/şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
•    Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan belge,

Söz konusu duyuruyu ve güncellenen Taşıma İşleri Organizatörlüğü İçin İstenilen Bilgi ve Belgeler dokümanını ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr