Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Genel / Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurul Toplantısı

Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurul Toplantısı

Sayı: 2018 / 229
Tarih: 26.04.2018
Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden Derneğimize "Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kurulu Hk." konulu bir bildirim yapılmıştır.

Yapılan bildirimde 24 Mart 2018 tarih ve 30370 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İhracat 2018/3" sayılı tebliğ ile İMMİB Sekreterliği bünyesinde ve merkezi İstanbul'da olmak üzere Hizmet İhracatçıları Birliği kurulduğu belirtilmekte olup söz konusu birliğin Kuruluş Genel Kurul toplantısının Birliğin kurulması için müracaatta bulunan ihracatçılar ile kuruluş genel tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Hizmet İhracatçıları Birliği'ne üye olan veya başka bir birlikten üyeliğini nakleden ihracatçıların en az yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılacağı belirtilmiştir.

Yapılan bildirimde,
•    Hizmet İhracatçıları Birliği'ne 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar üye olan ve 5910 sayılı Kanun'un 18. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen üyelik giriş aidatını (2.030 TL) 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar ödeyen,
 
•    Başka Birlikten üyeliğini nakleden ve 5910 sayılı Kanun'un 18. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı kadar belirlenen yıllık aidatı (2.030 TL) 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ödeyen,
 
•    Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait "Temsilci Bildirim Yazısı" ile gerçek kişilere ait "Katılım Bildirim Yazısı" ve ilgili ekleri ile birlikte 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar İMMİB Genel Sekreterliği'ne tevdi eden ihracatçıların
Kuruluş Genel Kurulu'na katılabilecekleri belirtilmiştir.

Yapılan bildirimde ayrıca Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'na aday olmak isteyen ihracatçıların son iki takvim yılında (2016-2017) toplamda asgari 250.000 ABD Doları hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı yurtdışı satışları tevsik eden fatura ve/veya mali tablolarını 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59'a kadar İMMİB Genel Sekreterliği'ne ibraz etmeleri gerektiği ve mali tabloların yurtdışı satış faslında mal ihracatı miktarının da olabileceği göz önünde bulundurularak bu faslın değerlendirilmesinde sadece hizmet ihracatının dikkate alınacağı, değerlendirme sürecinin hızlandırılmasını teminen hizmet ihracatına ilişkin özet YMM raporunun ibraz edilecek evraka eklenmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir.

İMMİB tarafından iletilen "Hizmet İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Kuruluna İştirak Edecek Hizmet İhracatçılarına Önemli Not", "Taahhütname", "Üye Nakil Dilekçesi", "Temsilci Bildirim Yazısı (Tüzel Kişi Firmalar için)" ve "Katılım Bildirim Yazısı (Gerçek Kişi Firmalar İçin)"nı EK'te bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

Söz konusu dokümanlar için tıklayınız.

 
Saygılarımızla,

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr