Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Gümrük / Liman ve Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Belirlenen Azami Bedellere Uyma Zorunluluğu

Liman ve Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Belirlenen Azami Bedellere Uyma Zorunluluğu

Sayı: 2018/136
Tarih: 12.03.2018
Sayın Üyemiz,
10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayınlanmıştır.

Yayınlanan kanunun 12. maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 218. maddesine "Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri, gümrüklü sahalarda 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bulunan gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlüdür. Bakanlık tarafından azami bedeller belirlenirken özelleştirme uygulamaları çerçevesinde yapılan sözleşmelerde yer alan düzenlemeler dikkate alınır." fıkrası eklenmiştir.

Söz konusu kanunun 13. maddesinde ise Gümrük Kanunu'nun 241. maddesine yukarıda belirtilen azami bedellere uyulmaması halinde her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanacağına ilişkin fıkra eklendiği belirtilmiştir.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.


UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ


 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr