Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Karayolu / Karayolu Transit Rejiminde (NCTS) Ön Beyan Uygulaması

Karayolu Transit Rejiminde (NCTS) Ön Beyan Uygulaması

Sayı: 2017/422
Tarih: 15.08.2017
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde "Karayolu Transit Rejiminde (NCTS) Ön Beyan Uygulaması"na ilişkin bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda 1 Ağustos 2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 15 Ağustos 2017 tarihi (bugün) itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmiş ve söz konusu Yönetmeliğin 67. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle birlikte başlayan ön beyan uygulamasının aşağıda yer alan detaylarına yer verilmiştir.

1) Uygulama, kara kapıları ile RO-RO işlemlerini yürüten hareket gümrük idarelerinde sadece karayolu taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için söz konusu olacaktır. Hem RO-RO hem de denizyolu ile gelen diğer eşyanın işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde, ön beyan uygulaması sadece RO-RO işlemleri için hüküm ifade etmekte olup, denizyolu ile gelen eşyanın işlemlerinde değişiklik olmayacaktır.

2) Karayolu taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için; NCTS programında, kara hudut kapılarından ya da RO-RO işlemlerini yürüten gümrük idarelerinden düzenlenecek TR rejim kodlu transit beyannameleri ile hareket gümrük idaresi kara hudut kapısı olan ortak transit (T1/T2) beyannameleri (örneğin Sarp Gümrük Müdürlüğü hareketli Polonya varışlı) ön beyan uygulaması kapsamındadır.

3) Ön beyan uygulaması, ikinci madde kapsamı transit beyanının taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine gönderilerek NCTS sisteminde  LRN numarası alınmasını içermektedir.

4) RO-RO işlemlerinin yürütüldüğü hareket gümrük idarelerinde, eşyaya ilişkin ön beyan uygulaması kapsamında verilecek transit beyanına ait LRN numaraları, geminin varış bildiriminde taşıma senetleri ekranında "ilgili özet beyan no" alanına kaydedilecektir. Dolayısıyla, LRN almış bir transit beyanı olduğu takdirde transit beyanına konu eşya için ayrıca özet beyan aranmayacak, söz konusu LRN almış transit beyanlarında özet beyan açması yapılmasına da gerek kalmayacaktır.

5) Kara hudut kapılarında, transit rejimine ilişkin beyanın kabul aşamasında, beyanın (DEC_DAT)  tescil tarihinin  beyanda yer alan plakanın Kara Kapıları Taşıt Takip Programına kayıt tarihinden daha sonra olması durumunda, sistemde ilgili memura uyarı mesajı çıkarılacaktır.

6) RO-RO işlemlerini yürüten gümrük idarelerinde, transit rejimine ilişkin beyanın kabul aşamasında, beyanın bir varış bildiriminde kayıtlı bulunmaması ya da kayıtlı bulunduğu varış bildiriminin onaylanmamış olması durumunda sistemde ilgili memura uyarı mesajı çıkarılacaktır.

Söz konusu duyuruyu linkte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,
 
UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ

 

Cavit UĞUR
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr