Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Gümrük / Gümrük Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler

Gümrük Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler

Sayı: 2023/251
Tarih: 03.05.2023
Sayın Üyemiz,

3 Mayıs 2023 tarihli ve 32179 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile;
  • Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin adli sicillerine ilişkin şartlarda düzenleme yapılmış,
  • İthalat Rejimi Kararı eki listelerde Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının aynı listelerde yer alan Diğer Ülkeler sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından daha yüksek bir oranda belirlenmiş olması halinde eşyanın Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülke menşeli olduğunu tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesi zorunlu hale getirilmiş,
  • İzin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine herhangi bir müracaatta bulunulmaması halinde eşyaya ilişkin indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanması nedeniyle alınmamış olan fark vergilerin tahsil edileceği belirtilmiş,
  • Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, nihai kullanıma tabi eşyaya ilişkin alınmış bir teminatın olmadığı izinlerle ilgili olarak izin süresinin 3 Mayıs 2023'ten önce dolduğu durumlarla ilgili olarak 30 günlük sürenin 3 Mayıs 2023 itibarıyla başlayacağı belirtilmiş,
  • İhracat beyannamelerindeki mali sorumlu kişi başlıklı 9 no.lu kutunun doldurulması kullanıcılar açısından ihtiyari hale getirilmiş,
  • İthalat beyannamelerindeki yer ve tarih, beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve imzası başlıklı 54 no.lu kutusunda beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte beyanın verildiği yer ve tarihin yazılacağı belirtilmiş,
  • Akaryakıtın, antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de antrepo tanklarına tahliyesi için antreponun iskele veya platforma bağlı boru hattının olması şartının, kapanmış akaryakıt antrepolarının, yeniden akaryakıt antreposu olarak faaliyete geçmesi durumlarında aranmayacağı belirtilmiş,
  • Antrepo Açma ve İşletme Koşulları ile Aranan Belgeler başlıklı EK 80'de ve 241 usulsüzlük cezası uygulanacak durumlarla ilgili EK 82'de de düzenlemeler yapılmıştır.
Söz konusu yönetmeliği ve karşılaştırma tablosunu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ
Alperen GÜLER
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr