Anasayfa / Sektörel / Duyurular / Karayolu / Afet Sonrası Karayolu Taşıma Faaliyetlerinde Alınan Geçici Tedbirler

Afet Sonrası Karayolu Taşıma Faaliyetlerinde Alınan Geçici Tedbirler

Sayı: 2023/108
Tarih: 22.02.2023
Sayın Üyemiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Geçici/Süreli Düzenlemeler" konulu bir duyuru yapılmıştır.

Yapılan duyuruda ülkemizde meydana gelen depremler neticesinde, olağanüstü hal ilan edilen illerde, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki belgesi düzenlenmiş firmalar ile taşıma hizmeti alan veya alacak olan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verilmiş olup;
  1. Geçerlilik süresi 9 Kasım 2022-8 Mayıs 2023 tarihleri arasında biten veya bitecek olan yetki belgelerinin, geçerlilik sürelerinin 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldığı,
  2. Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, (1) numaralı alt bent kapsamında olan yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtların taşıt kartı sürelerinin ücretsiz olarak 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldığı,
  3. KTY'nin "Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları" başlıklı 14. maddesinin 21. fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 6 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere durdurulduğu,
  4. KTY'nin "Taşıtların Yaşı, Cinsi ve Diğer Şartlar" başlıklı 24. maddesinin 3. fıkrasının (c) ve (ç) bentleri gereğince araç muayene ve sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden re'sen taşıt düşüm işleminin durdurulduğu,
  5. KTY'nin "Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri" başlıklı 40. maddesinin 34. fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartının sağlanamaması veya belge kaybı için öngörülen otuz günlük sürenin 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatıldığı,
  6. KTY'nin "Geçici Durdurma ve Yetki Belgesi İptali" başlıklı 70. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen yetki belgesi sahibine verilen ve kaldırılmamış olan uyarmaların sayısının 150 adede ulaşması ve bu sayının düşürülmemesi halinde yetki belgesinin faaliyetinin geçici olarak durdurulması hükmünün uygulanmayacağı,
bildirilmiştir.

Söz konusu duyuruyu ekte bilgilerinize sunarız.

UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ
Alperen GÜLER
Genel Müdür
Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı Dr. Orhan Birman İş Merkezi No:149/6 Beşiktaş 34349 İstanbul
+90 212 663 08 85 | +90 530 960 84 24
+90 212 663 62 72
utikad@utikad.org.tr