Anasayfa / Sektörel / Duyurular / / Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/U-ETDS ve Sayısal Takograf Uygulamasının Ertelenmesi

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/U-ETDS ve Sayısal Takograf Uygulamasının Ertelenmesi

Sayı: 2020/xxx
Tarih: 13.01.2020
Sayın Üyemiz,

10 Ocak 2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete'de "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmıştır. 
 
Yapılan değişiklikler ile yönetmeliğin; 
  • “Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri” başlıklı 40. maddesinin “C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.” şeklindeki 6. fıkrasında, 
  • “Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülükleri” başlıklı 43. maddesinin “M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Ancak, adi posta ve/veya tebligat evrakının bir kap (torba/kap/kafes) içerisine konularak gönderilmesi halinde bu kap tek bir kargo/gönderi olarak değerlendirilir.” şeklindeki 3. fıkrasında, 
  • “Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri” başlıklı 44. maddesinin “T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, taşıtın/taşıtların giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.” şeklindeki 6. fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu 1 Ocak 2021 tarihine kadar ertelenmiştir. 
Yönetmeliğin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Ortak Yükümlülükleri” başlıklı 40. maddesinin “Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir.” şeklindeki 31. fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için 1 Ocak 2021 tarihine kadar, yurt içi taşıma yapan yetki belgesi sahipleri için ise 1 Ocak 2024 tarihine kadar ertelenmiştir. 

Söz konusu yönetmeliği, değişiklikleri içeren güncel yönetmeliği ve karşılaştırma tablosunu ekte bilgilerinize sunar, işlerinizde başarılar dileriz.
 
UTİKAD
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE
LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİAlperen GÜLER
Genel Müdür